شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 12 خرداد 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,810
بازدید دیروز: 33,640
بازدید کل: 141,800,128
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 86
کاربران حاضر: 86


مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف مجموعه مدیریت

سال 1401

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شیوا قوامی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حاجیان رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرش حامدی نژاد رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد امینی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین کاشی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رضا رندی رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محسن رایج رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان جعفری رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا ابراهیمی رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پانیذ مردانی رتبه 42 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهتاب تفنگ ساز رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه اصغری رتبه 45 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ماهان اقبال کلویر رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین رمضانپور رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سعید پولادچنگ رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرمان حسینی رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سارا غلامی رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حدیثه کاظمی رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با میترا ناظرفرد رتبه 74 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرین جوادی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 87 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی


مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا عباسی شورجه رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سید سجاد حسینی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فریبا امری پور رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با جواد مکرم دوست رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با امین اسدزاده پاشائی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با یوسف بیوک خان رتبه 94 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 76 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت صنعتی


مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با سهند مستاجران رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 75 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت فناوری اطلاعات


مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سروش محمودی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با الهه مهرگو رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی اکبر طالبی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود خلیلی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با وحید نیک پور رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سجاد شکرگزار رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدمهدی رزمه گیر رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین تقی‌نژاد رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمحمدامین حسینی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با امیر اسدی نژاد رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد ایمانی فر رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سینا صادقی رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نگین سعادتی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مهدی قلیچ خانی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سارا ترابی رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با محمد حسین گرام رتبه 92 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته کارآفرینی


مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با مائده گلی پور رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مهدی ابره‌دری رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با کیمیا سعادتی نژاد رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانیسال 1400

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نگار کبیر رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امین نوحی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با پویا صفائیان رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه راد رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا مرادی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان جراحی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نفیسه سیدی رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با بابک آذری دهکردی رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سارا عوادزاده رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه داقری رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 44 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با پویا کریمی رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با مریم خاقانی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سجاد فارسی رتبه 58 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با روزبه درویشی رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ثریا صبحی رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با صدیقه اباریان رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با هانیه بزرگی رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با یاسین صفری رتبه 98 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی


مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با عارف دولت رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی میرزائی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد پدرامی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با علیرضا رحیمی اقدم رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدمهدی علی زاده رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه قربانی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سکینه خلف رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با پژمان مومنی رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با حسین شیبک رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی


مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با امیر حسین درخشانی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با بهنام مسیح گل رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد غلامی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد روزبه رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا مختاری اصل رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه روحانی رتبه 79 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی


مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با محمدعلی نصرآزادانی رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود وحدتی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین سلطانی یاس رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با شایان فصاحت رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با سیدشهاب الدین قوامی رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین زندی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی فرهادی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ارغوان خلیلی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سید مرتضی جعفری رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نرجس جمشیدی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رامین شعشعانی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود صدری رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 40 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پویان پرتو رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با شهاب رضائی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ابوالفضل‌ ولایی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدسبحان شیخی رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد فتوتی رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی


کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سید امیررضا محسنی رضوی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا مهدوی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی

مصاحبه سایت مدیر با ریحانه سعیدزاده رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با رضوان چکوسری رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سولماز جراحی رتبه 58 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی


مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محیا محمدی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با متانت دلیرصفت رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت منابع انسانیسال 1399


مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علی نوری زاده رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ثنا افتخاری رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با معین هوشمند چایجانی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با هاجر شفیع زاده رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با آرمان پهلوانی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حامدی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد یادگاری رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود فهیمی رتبه 49 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا پایگاه رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پرنیا عسگری رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با عادله سیدی رتبه 79 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا پیرمرادیان رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با علی محمدی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با الهه کفاش رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با بهنام کاویانی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با علی باقری رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مهدی نعمانی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با حسین خدایاری خرم رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با اسحاق حسنی رتبه 71 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی


مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مازیار نوربخش رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مریم طاهری رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با ملیحه عظیمی رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با زهره نخعی رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با مژگان عرب رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با طنین صالحی رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با صادق جعفری رتبه 98 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی


مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با فریده ممتازی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا رضائیان رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت فناوری اطلاعات


مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد شهبازی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدامین صفرپور رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با پرهام نصراصفهانی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان اکرام نصرتیان رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با رضا فریدی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نگار همتی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سید محمد سکوت نوش آبادی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی علی اکبری رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی قمی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی محمدی رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی نوری رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با عادل کاظمی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فرزاد رضایی رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با کاوه شیخی سبزی رتبه 37 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محسن نوروزی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد بنی عامریان رتبه 75 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی


کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با احسان رفتاری رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با ریحانه زینی نسب رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با فرناز روزبهانی رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با آناهیتا رفیعی رتبه 96 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی


مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حسنی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا روشنی رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت منابع انسانیسال 1398


مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با جمشید بهمنی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین خان محمدی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با کمند جمشیدى رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شقایق ماهیگیر رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه لامع رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهشاد باقرپور رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با عماد جمشیدی نیا رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مجتبی آرزومندی رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی طاهری جبلی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مائده مقدم رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علی بنافی رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد پلویی رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با الهام فاریابی رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مرضیه عرب رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدیه چوپانی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد اکبری رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی نورمحمدی رتبه 72 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه جهاندار لاشکی رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مجیدی راستی رتبه 75 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با تریفه سلیمانی رتبه 77 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه هادی زاده رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد بنفشه رتبه 87 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سهند اکبری رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با امید باقرزاده رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با توحید محمودی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با ساسان هاشمی دره بادامی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با ابوالفضل محمدی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا نوروزی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با بهزاد احمدبیگی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهشید عربی رتبه 44 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا ارغوان رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فرشته لموچی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی هنری رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا عباس نژاد رتبه 68 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محدثه ربیعی رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با جمیله فروزی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا زارعی رتبه 99 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت دولتی


مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با شهرزاد ابریشم رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با الهه مهری رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با سیده لیلا اخوان فاطمی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین قدیر رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با دانیال اسماعیل نژاد رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با پریسا سیدی رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا خادمیان رتبه 90 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با مهسا ابراهیمی رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سجاد عبدلی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سینا خورشیدی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پرستو کنعانی زاده رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پدرام حسینی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین ویسی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه نصر آزادانی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا علی زاده رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا جمالی رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی امینی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا نجاتی رتبه 30 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با جلال الدین غلامی رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهناز گمار رتبه 33 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه احمدوند رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با الهام علیدوستی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین یاراحمدی رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد زارعی رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فهیمه بیدقی رتبه 97 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حسن اشراقی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین شمس الاحراری رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با احسان زائری رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا قربانی منقاری رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه نقوی نیا رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی

مصاحبه سایت مدیر با فاطمه تاجیک رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با غزاله غروی رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با سید حمیدرضا صالحی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با غزل مشهدی رتبه 85 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت منابع انسانی


سال 1397

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با المیرا سادات یگانه رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهتاب سادات محسنی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با مرضیه شهبازی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ساره محیایی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه قیصری رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سینا اعتصامی رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مریم حسن پور رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با دارا مؤیدی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهرداد شیری رتبه 40 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ابوالفضل رشید رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا اخوان رتبه 60 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدیه رستم خانی رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آذر رضایی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با احسان اسعدی رتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با لیلا غلامحسینی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا صفری رتبه 84 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با راحله عاشوری رتبه 85 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا شاهنظری رتبه 90 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با ویدا نعمت گرگانی رتبه 92 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه موسی زاده رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا رستمی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد صدیق رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا قلی زاده رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با حمید کیوانی مجد رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مصطفی احمدی رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مریم خاقانپور شاهرضائی رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با مریم رضاپور رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا کر رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با صفیه برهان پناه رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد خجسته رتبه 84 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با بهنام زارع رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با میلاد زارع رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با نسرین نجفی رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با اسانا حسینی ، رتبه 30 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محبوبه ساعدی رتبه 40 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با علی غلامی رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی خوش خواهش رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مریم اسماعیل زاده رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با حلیه سادات آقامیری رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با زهره ربیعی رتبه 99 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با پریسا قاصدی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با پریسا صادقی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مصاحبه سایت مدیر با افشین افسری رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با سیدمحمدمهدی بهادرنیا رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با غزاله هاشمی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی یحیایی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با آرمین عبدی فولادکلائی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با یاسمن هاشمی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رضا متقیان پور رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی توکلی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با سیده فرزانه ناصری رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محسن مهرتاش رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با وحید رضوانی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی کوشکی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا طالبی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی صالحی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با بنیامین جهانگشاهی رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی اوجی رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با میلاد بدیعی رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رقیه جلیل زاده رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ارسلان صالح رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مرتضی کوچه لقمانی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فائزه حلمی رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سیدسعید میری خوراسگانی رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با صدیقه صیدی پور رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت مالی


کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حسین نصیری رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با علی سعیدی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته کارآفرینی

مصاحبه سایت مدیر با ماهانا کریمی نژاد رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته کارآفرینی

مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محسن کمندی رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با شهاب الدین سبزه چیان رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت منابع انسانی
سال 1396

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حسین شیخ نظری رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سوگل زینالی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان میرزایی رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا احمدی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امین انتظاری رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرمین نصیری پرتوی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مجتبی علیپور رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد رضا سیفی رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حمید بدر رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد هادی هدایتی رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شادی پورحسن طالاری رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با صحرا حکیمیون رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سپیده باذلی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد اکبری سامانی رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فریبا بابایی رتبه 49 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با روح اله محمدصادق رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا محبوبی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مائده بختیاری رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با عرفان شاهرخی رتبه 72 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فرینوش اخوان رتبه 74 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سحر محمودی رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آناهیتا رضایی رتبه 92 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نسرین جوانشیر گیو رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سینا رجبی اصل رتبه 106 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با حامد کرمی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با وحید حیاتی رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه مهدی زاده رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مالک سرحدی نسب رتبه 91 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا حیدری رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با علی بانشی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محسن حیدری زاده طالخونچه رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با نیما محمدحسنی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با شادی شریفی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با امینه نقویان رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با سعید اقبال رتبه 47 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با یاسمن ردایی رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با الهه معین درباری رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا احمدیان رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مارال بهادری رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا محتاط رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با حسنا لطیفی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با مریم موسوی رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهرداد حق گو رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد نجاتی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با متین کرامیان رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مومن احمدی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با بهروز احمدی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد جواد عبدالهی رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با آرین مسگرپور رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مدیا رزمجوی رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با امید عسکری رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حلاجی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پریا (معصومه) رمضانی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان استاد رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پوریا زیوری کامران رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با هما حجار رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فرزاد ولی زاده رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رضا سرهنگی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نوشین امیدی رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی آقابابایی رتبه 90 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا ممتازی رتبه 98 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سپهر لطفی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با پژمان شرف دین رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با فهیمه زارعی رتبه 57 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سیده مرسده سلیمانیان رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با ملیحه بیات بشرنژاد رتبه 68 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی

مصاحبه سایت مدیر با محمد بیگدلی رتبه 98 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی

منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با مرضیه رحیمی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با ناهید نوایی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با کیومرث ایلامی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت منابع انسانی

سال 1395

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حسین مالکی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا ضرغامی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه سادات جعفری رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نوید قرینه رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد پیری زاده رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رضا عاشوری رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مریم کوهی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شادی مرآتی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با احسان اسماعیل زاده رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با میثم ساکی رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا تندپور رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نیلوفر شیخلر رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با هومن بینش رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با یاسمن قیدر رتبه 33 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با هادی صداقت رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با بابک زرکش رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نوشین ابراهیم زاده رتبه 37 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با یاسمن علیزاده رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مائده معصومی رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه رضائیان رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حسین صیادیان رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مصطفی بازیار رتبه 58 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ستاره صدیقی رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهسا دهگان پور رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سیمین لطیفی رتبه 68 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شیوا فرزان رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا بیک رتبه 79 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین اعتضادالسلطنه رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سیدحسین سجادی رتبه 85 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مینا نیک دست رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ناهید عطایی رتبه 91 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با الیاس قنبری رتبه 94 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمحمدموسوی رتبه 97 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سپیده مهرآفرین رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سبحان لطف آبادی بیدگلی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سیده نیلوفر جوادی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا علی اکبری رتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با سینا نصیری الموتی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با حسین امینی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با آناهیتا فرهنگ رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد بقایی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با علی رحیمی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محسن سام خانیانی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با زینب رستمی رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با علی قندالی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با شیدا محمدزاده رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمحمدهادی بهرامی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با پرنیان سیفی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا نظیف رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با ایگین فکور رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با محسن نوروزی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با نیما رمضان نژاد رتبه 57 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با کامیار رجبی منور رتبه 82 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با امید جعفری رتبه 84 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با عادله قدسی زاده رتبه 30 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با اردلان هادی زاده رتبه 42 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با مریم ساعدی رتبه 57 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با طیبه دارستانی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با گلنوش امیدعلی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مجتبی شفیع زاده رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی صادقپور رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با هانیه وهابی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با آرش مجاهد رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با منصور اصغری رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ندا آلبوغبیش رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با زینب زرین نعل رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فاضل نجفی رتبه 42 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با حیدر بال زده رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با بهزاد دارومی رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمودرضا عتیقه چی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مرتضی حسینی رتبه 82 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان استاد رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهران انصاری پور رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با امید پویانفرد رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا چراغ زاده رتبه 47 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با علی کرامتی رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با پریا ابراهیم پور رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته کارآفرینی

منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با حانیه اسکندری رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با دلارام فیضی رتبه 57 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با هنگامه زنده بودی رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با بهروز ملایی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت منابع انسانی


سال 1394

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شیرین محمودی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با یوسف قادری رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهرزاد خسروی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آسیه سرشار سیرگاهی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محبوبه دهاقین رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا کفیلی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مصطفی تبریزی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نیلوفر سمیعی رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با عطاالله مست علی رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با اسماعیل بازیارحمزه خانی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با احمد کاظمی گرجی رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با احسان اوغر رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آزاده محمدزاده قاضیجهان رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علی کشاورز بجارپسی رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سعید قربانی رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرش عمرزاده رتبه 57 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سیدپوریا طباطبایی رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با منصور نظری ساروقی رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با یاسمین هادوی رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سیدرضا خادمی رتبه 70 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با میلاد شجاعی رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پریسا قادری رتبه 90 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شیرین رضایی رتبه 93 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حسین رضایی یزدی رتبه 94 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با امین داداشی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر ، افشین امیدی  رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد ، سال 1394 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با امیر نیری ملکی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سعیده سادات حسینی رتبه 74 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدمهدی دهقانی تفتی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محسن غفارپناه رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با آذین فکورخصال رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدنعیم جوادی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با جواد شبانی رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با احمد بختیارزاده رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با هادی رییسی زاده رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با میلاد حایری زاده رتبه 74 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با عاطفه حیدری رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با علی احدی دولت سرا رتبه 83 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با علی پهلوان نژاد رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با فاطمه شاه علی رتبه 93 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت صنعتی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با محمدمهدی دهقانی تفتی رتبه 6 کنکورکارشناسی ارشد سال1394 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمرتضی نظاری رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی قهرمانی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سعید مرانکی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مجید اسماعیل زاده رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رویا ذبیحی سامانی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با زهره صباغ شکاری رتبه 30 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با صابر کارگری رتبه 32 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با صهیب احدی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سعید کشوری رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدحسن آهو رتبه 82 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی دلشادغلامی رتبه 99 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با احمد رونقی خامنه رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با هادی نشاطی رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته کارآفرینی

منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با احسان عابدین ورامین رتبه 74 کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت منابع انسانیسال 1393

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

مصاحبه سایت مدیر با احمدرضا ربانی مورخ رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نیلوفر محمدزاده رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حسن باباپور ملکشاه رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پرنیان جمشیدی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان سرائی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حامد رحمانی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مجتبی اردستانی رتبه 37 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سمانه شیبانی وزیری رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حمید رضا دهقانی رتبه 49 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پریسا قادری رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فرشاد زمانیان نجات زاده رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرمان غفوری رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بارگانی
مصاحبه سایت مدیر با سعید طارمی رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمجتبی هاشمیان رتبه 77 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیدرضا کرمی رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پریسا اسماعیلیان رتبه 83 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا طوطیانوش رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رقیه جاور رتبه 91 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با گلسا گلزار رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با قاسمعلی جمالی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با عباس اسلامی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی میرزایی سروکلایی رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدعلی حسنی نیک رتبه 40 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با نفیسه رحیمی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با یلدا جعفری رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با امیرشایان بهزادفر رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با سیدرضا طیبی رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیربا فاطمه دلدوست فتاحی رتبه19 کنکورکارشناسی ارشد سال1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود معدنچی ها رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با کامبیز کردانی رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با ملیحه فاضلی رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با مهسا صرامی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی ولی الهی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با نیلوفر امینی رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با عزیزالله یعسوبی رتبه 77 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با فرشید شهرکی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با علی صالحی رتبه 72 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با آرمین قاسمی راد رتبه 80 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مصاحبه سایت مدیر با مسعود صادقی آهنگر رتبه 277 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حامد خادمی رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی جان شفاییان فرد رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا توکلی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با عرفان سبزه پرور رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با نیوشا جلالی زاده رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حسام حولگر رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با نیلوفر قطب الدینی رتبه 57 کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته کارآفرینی

سال 1392

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا صالحی ساداتی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا مقدسی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی اشکانی رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محسن امیری نیا رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سیده مژگان صمدی رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با عبدالکریم محمدی بالانی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با سمانه قربانی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با سیدنواب موسوی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با محمد قزوینی رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با ایمن قاسمیان صاحبی رتبه 28 کنکور ارشد سال 92 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با مژگان عباسی رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با سعید عبدالملکی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با فرشاد صفری رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT)
مصاحبه سایت مدیر با احسان اکبری رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد صندوق ساز رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مصطفی پاداش رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با امیر رضایی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا عباسپور نوغانی رتبه 33 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ابراهیم صدرالدین رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سمیرا منصوری رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ولی اله آیینه نگینی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سپیده کوماسی رتبه 72 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حبیب تکمیلی رتبه 74 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با چیا حسینی رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمهدی میرنظامی رتبه 99 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا شاکران رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با فرزانه بیات ترک رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با رضا درعلی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با اعظم نوری رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سیدسجاد حسینی مقدم رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا جعفر رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینیسال 1391

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی


مدیریت دولتی


مدیریت صنعتی و تکنولوژی


مدیریت فناوری اطلاعات


مدیریت مالی


کارآفرینی