شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 07 مهر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 1,128
بازدید دیروز: 29,404
بازدید کل: 135,270,641
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 95
کاربران حاضر: 96
کدخبر: 18250 زمان ارسال: شنبه 08 آبان 1400 - 14:03 تعداد بازدید: 10695
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1400
داوطلبان می توانند مصاحبه سایت مدیر با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 تا 1400 گرایشهای مختلف مدیریت را در لینکهای زیر مشاهده نمایید


مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

توجه: رتبه های درج شده در عنوان مصاحبه، رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشدمصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد سال 1400

رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نگار کبیر رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امین نوحی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با پویا صفائیان رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه راد رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا مرادی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان جراحی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با نفیسه سیدی رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با بابک آذری دهکردی رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سارا عوادزاده رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه داقری رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 44 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با پویا کریمی رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با مریم خاقانی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سجاد فارسی رتبه 58 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با روزبه درویشی رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ثریا صبحی رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با صدیقه اباریان رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با هانیه بزرگی رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 95 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با یاسین صفری رتبه 98 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با عارف دولت رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی میرزائی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد پدرامی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با علیرضا رحیمی اقدم رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمدمهدی علی زاده رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه قربانی رتبه 63 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سکینه خلف رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با پژمان مومنی رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با حسین شیبک رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با امیر حسین درخشانی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با بهنام مسیح گل رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد غلامی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد روزبه رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رضا مختاری اصل رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه روحانی رتبه 79 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با محمدعلی نصرآزادانی رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با مسعود وحدتی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین سلطانی یاس رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با شایان فصاحت رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با سیدشهاب الدین قوامی رتبه 6 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین زندی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی فرهادی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ارغوان خلیلی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سید مرتضی جعفری رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نرجس جمشیدی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رامین شعشعانی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود صدری رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 40 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با پویان پرتو رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با شهاب رضائی رتبه 55 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ابوالفضل‌ ولایی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدسبحان شیخی رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد فتوتی رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت مالی

رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سید امیررضا محسنی رضوی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با حمیدرضا مهدوی رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی

مصاحبه سایت مدیر با ریحانه سعیدزاده رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با رضوان چکوسری رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با سولماز جراحی رتبه 58 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی


رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محیا محمدی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با متانت دلیرصفت رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت منابع انسانی


رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )

مصاحبه سایت مدیر با کوثر مرادی رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت کسب و کار
مصاحبه سایت مدیر با احمد حیدرپور رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت کسب و کار


رشته مدیریت امور شهری
مصاحبه سایت مدیر با محمد شجاعی رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت امور شهری

رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با غلامرضا نعمتی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با مریم اسماعیلی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه فرج الله زاده رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با امیررضا صفایی قهنویه رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با سید نادر توکلی رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت رسانهنظرات کاربران

نام شما (ضروری)  

ایمیل (ضروری)