شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,592
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,935,584
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 74
کاربران حاضر: 75


مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد گرایشهای مختلف مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری


سال 1400
مصاحبه سایت مدیر با کوثر مرادی رتبه 20 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت کسب و کار
مصاحبه سایت مدیر با محمد شجاعی رتبه 53 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت امور شهری
مصاحبه سایت مدیر با احمد حیدرپور رتبه 67 کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته مدیریت کسب و کار

سال 1399
مصاحبه سایت مدیر با خشایار بدیعی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت کسب و کار
مصاحبه سایت مدیر با سلمان پرتوی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت امور شهری


سال 1398
مصاحبه سایت مدیر با محمدحسین نوروزی رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت کسب و کار MBA
مصاحبه سایت مدیر با محمدهادی فراهانی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته مدیریت کسب و کار MBA

سال 1397
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا حاجی صفری رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )

سال 1396
مصاحبه سایت مدیر با مصطفی قدمیاری رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 93 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت کسب و کار MBA
مصاحبه سایت مدیر با روح اله عبدلو رتبه 99 کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت کسب و کار MBA

سال 1395
مصاحبه سایت مدیر با آرمان درفش دوز رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با امیر ملکی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با مجید هوشنگی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با محدثه جوانفر رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با سارا بهشتی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با مجید نیک یار رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با بهزاد اسدآبادی رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با عذرا حاجی آقالو رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با مژگان مرسلی رتبه 23 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه شرقی رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با حسین غلامرضایی رتبه 42 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با سینا سبزواری رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با پریسا مقدم رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با آزاده توده روستا رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با سروش عبداله زاده رتبه 54 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت شهری
مصاحبه سایت مدیر با مهرداد رفیعی رتبه 64 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با عبدالله سرخوش رتبه 69 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با محمدشریف محمدی رتبه 85 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با نوید اردکانیان رتبه 87 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با محمد جوادی قاضیانی رتبه 88 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا قربانعلی زاده رتبه 89 کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته مدیریت اجرایی


سال 1394

سال 1393


سال 1392


سال 1391