شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,335
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,936,327
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 222
کاربران حاضر: 222

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی

 

معرفی رشته کارآفرینی و گرایشهای آن

معرفی رشته مربیگری کسب و کار
 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد  رشته کارآفرینی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته  کارآفرینی

ظرفیت دانشگاهها در رشته  کارآفرینی در 17 سال گذشته

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد کارآفرینی

دانشگاههای ارائه دهنده رشته  کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1395


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1396


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1398


دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در کنکور سراسری سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1385 رشته  کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1386 رشته  کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1387 رشته  کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 رشته  کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 رشته  کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 رشته کارآفرینی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 97

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 98

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 99

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 1400

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 1401

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور سال 1402

نمونه رتبه و محل قبولی و مردودی کدرشته های کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98

نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته کارآفرینی

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته  کارآفرینی


 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است


ضرایب دروس برای گرایش مدیریت کارآفرینی - دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت کارآفرینی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته کارآفرینی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1392 دانشگاه آزاد

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت کارآفرینی


اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور

معرفی منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد کارآفرینی (کلیه گرایشها) دوره های فراگیر پیام نور

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته کارآفرینی (کلیه گرایشها) در کنکور  فراگیر پیام نور