شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 1,343
بازدید دیروز: 37,566
بازدید کل: 137,334,658
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 185
کاربران حاضر: 187

 

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در 17 سال گذشته
 

سال روزانه نوبت دوم (شبانه) مجازی پیام نور پردیس خودگردان (بین الملل) غیرانتفاعی کل
سال 1385 18 9 - - - - 27
سال 1386 14 14 - - - - 28
سال 1387 64 63 - - - - 127
سال 1388 90 87 - - - - 177
سال 1389 84 93 - - - - 177
سال 1390 156 134 - - 38 - 328
سال 1391 169 100 - - 60 - 329
سال 1392 172 94 410 - 60 - 736
سال 1393 197 104 400 - 90 - 791
سال 1394 214 134 180 46 81 - 655
سال 1395 199 111 245 345 73 20 993
سال 1396 216 128 340 190 134 20 1028
سال 1397 222 111 280 152 98 40 903
سال 1398 165 96 240 104 62 60 727
سال 1399 209 115 375 116 86 60 961
سال 1400 163 74 370 116 46 49 818
سال 1401 206 88 210 116 60 70 750

توجه: در ظرفیت سال های 1388 تا 1401 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است
ظرفیت رشته های کارآفرینی (کلیه گرایشها) ، مربیگری کسب و کار و طراحی کسب و کار با هم جمع شده است.