شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 08 تیر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,796
بازدید دیروز: 29,589
بازدید کل: 132,144,768
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 105
کاربران حاضر: 106

 

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته کارآفرینی در 14 سال گذشته
 

سال روزانه نوبت دوم (شبانه) مجازی پیام نور پردیس خودگردان (بین الملل) غیرانتفاعی کل
سال 85 18 9 - - - - 27
سال 86 14 14 - - - - 28
سال 87 64 63 - - - - 127
سال 88 90 87 - - - - 177
سال 89 84 93 - - - - 177
سال 90 156 134 - - 38 - 328
سال 91 169 100 - - 60 - 329
سال 92 172 94 410 - 60 - 736
سال 93 197 104 400 - 90 - 791
سال 94 214 134 180 46 81 - 655
سال 95 199 111 245 345 73 20 993
سال 96 216 128 340 190 134 20 1028
سال 97 222 111 280 152 98 40 903
سال 98 165 96 240 104 62 60 727

توجه: در ظرفیت سال های 88 تا 98 ظرفیت شیوه عادی و آموزش محور به صورت یکجا آورده شده است