شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 12 بهمن 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,721
بازدید دیروز: 26,747
بازدید کل: 139,027,979
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 31
کاربران حاضر: 31


مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت کارآفريني در کنکور کارشناسي ارشد سال 1390


رتبه کل تراز محل قبولي
30 6833 دانشگاه تهران – روزانه – کسب و کار جديد
34 6815 دانشگاه تهران – روزانه – فناوري اطلاعات
38 - دانشگاه تهران – روزانه – فناوري اطلاعات
65 - دانشگاه تهران – روزانه – سازماني
76 6369 دانشگاه تهران – روزانه – کسب و کار جديد
81 6349 دانشگاه تهران – روزانه – فناوري
87 6308 دانشگاه تهران – روزانه – سازماني
95 6239 دانشگاه تهران – روزانه – بخش عمومي
118 6166 دانشگاه تهران – روزانه – توسعه
123 6149 دانشگاه تهران – روزانه – توسعه
137 6107 دانشگاه تهران – روزانه – توسعه
152 6062 دانشگاه تهران – روزانه – آموزش و ترويج کارآفريني
183 5968 دانشگاه تهران – روزانه – آموزش و ترويج کارآفريني
188 - دانشگاه تهران – روزانه – آموزش و ترويج کارآفريني
247 - دانشگاه شهيدبهشتي - روزانه
270 - دانشگاه شهيدبهشتي - روزانه
276 5718 دانشگاه تهران – روزانه – خدمات کشاورزي
551 5298 دانشگاه تهران – شبانه – فناوري اطلاعات
577 - دانشگاه تهران – شبانه – فناوري اطلاعات
589 5257 دانشگاه تهران – شبانه – کسب و کار جديد
654 5169 دانشگاه تهران – شبانه – فناوري
870 - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور
926 4928 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور
975 4889 زاهدان – روزانه – بخش عمومي
1008 4865 زاهدان – روزانه – بخش عمومي
1106 4803 شاهد شبانه
1226 4721 زاهدان – شبانه – سازماني
1265 4696 زاهدان – شبانه – بخش عمومي
 

رتبه هاي درج شده آخرين رتبه قبولي نيست و الزاما نشان دهنده ترتيب پر شدن دانشگاهها نمي باشد
ممکن است برخي از موارد بالا داراي سهميه شاگرد اولي بوده باشند که در محل قبولي آنها تاثيرگذار است