شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 08 تیر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,287
بازدید دیروز: 29,589
بازدید کل: 132,143,259
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 68
کاربران حاضر: 68

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد


کارآفرینی - کسب و کارجدید

تهران مرکزی پذیرش اولیه 96، 97، 98
علوم و تحقیقات تهران پذیرش اولیه 96، 97، 98
تهران جنوب پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 98
تهران شمال پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 98
زنجان پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 98
ساری پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 98
فیروزکوه پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98
چالوس پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98
دهاقان پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98، تکمیل دوم 96
اهر پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98
سپیدان پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98
مهدی شهر پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98، تکمیل دوم 96
الکترونیکی پذیرش اولیه 96، 97، 98، تکمیل اول 94 و 98
علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم پذیرش اولیه 98، تکمیل اول 98


مدیریت کارآفرینی - کسب و کارجدید

تهران مرکزی پذیرش اولیه سالهای 90 ، 91 ، 92 ، 93 و،  94 و 95 ، تکمیل ظرفیت دوم 91 ، تکمیل اول 95
علوم و تحقیقات پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93 و 95
تهران شمال پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 93 و 94 و 95
فیروزکوه پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 93 و 94 و 95
چالوس پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم93
واحد الکترونیکی پذیرش اولیه 93 ، 94 و 95،  تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 92-93 ، تکمیل سوم 93
اهر پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
دهاقان پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
تهران جنوب پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
زنجان پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
مهدی شهر پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
ساری پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
سپیدان تکمیل اول 95


کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی

دهاقان پذیرش اولیه 95اطلاعات مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 در جداول فوق لحاظ نشده است