شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 18 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,082
بازدید دیروز: 37,775
بازدید کل: 137,387,172
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 91
کاربران حاضر: 91

دانشگاههای ارائه دهنده رشته کارآفرینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد


کارآفرینی - کسب و کارجدید

تهران مرکزی پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401
علوم و تحقیقات تهران پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401
تهران جنوب پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 98
تهران شمال پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 98
زنجان پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 98 و 1400
ساری پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 98 و 1400
فیروزکوه پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98 و 1400
چالوس پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98 و 1400
دهاقان پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98 و 1400، تکمیل دوم 96
اهر پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98 و 1400
سپیدان پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98 و 1400
مهدی شهر پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98 و 1400، تکمیل دوم 96
الکترونیکی پذیرش اولیه 96، 97، 98، 99، 1400، 1401، تکمیل اول 94 و 98
علوم و تحقیقات - مرکز آموزش بین المللی قشم پذیرش اولیه 98، 99، تکمیل اول 98


مدیریت کارآفرینی - کسب و کارجدید

تهران مرکزی پذیرش اولیه سالهای 90 ، 91 ، 92 ، 93 و،  94 و 95 ، تکمیل ظرفیت دوم 91 ، تکمیل اول 95
علوم و تحقیقات پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول93 و 95
تهران شمال پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 93 و 94 و 95
فیروزکوه پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 93 و 94 و 95
چالوس پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم93
واحد الکترونیکی پذیرش اولیه 93 ، 94 و 95،  تکمیل اول 94 و 95، تکمیل دوم 92-93 ، تکمیل سوم 93
اهر پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
دهاقان پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
تهران جنوب پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
زنجان پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
مهدی شهر پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
ساری پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 95
سپیدان تکمیل اول 95


کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی

دهاقان پذیرش اولیه 95اطلاعات مربوط به مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 در جداول فوق لحاظ نشده است