شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,081
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,415,745
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 128
کاربران حاضر: 128


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در کنکور سال 1390


دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3384 دانشگاه تهران 10 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه 3385 دانشگاه تهران 8 - گرایش بخش عمومی
روزانه 3386 دانشگاه تهران 10 - گرایش سازمانی
روزانه 3387 دانشگاه تهران 10 - گرایش فناوری
روزانه 3388 دانشگاه تهران 10 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه 3389 دانشگاه تهران 8 - گرایش MBA
روزانه 3390 دانشگاه تهران 8 - گرایش توسعه
روزانه 3391 دانشگاه تهران 8 - گرایش خدمات کشاورزی
روزانه 3392 دانشگاه تهران 8 - گرایش فناوری اطلاعات
روزانه 3393 دانشگاه رازی کرمانشاه 4 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه 3394 دانشگاه سمنان 5 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه 3395 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 -  
روزانه 3396 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 - گرایش بخش عمومی
روزانه 3397 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 - گرایش سازمانی
روزانه 3398 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه 3399 دانشگاه شاهد 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 3400 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
روزانه 3401 دانشگاه شهید بهشتی 19 - مدیریت کارآفرینی
روزانه 3402 دانشگاه علامه طباطبایی 15 -  
شبانه 3403 دانشگاه تهران 9 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
شبانه 3404 دانشگاه تهران 8 - گرایش بخش عمومی
شبانه 3405 دانشگاه تهران 9 - گرایش سازمانی
شبانه 3406 دانشگاه تهران 10 - گرایش فناوری
شبانه 3407 دانشگاه تهران 10 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه 3408 دانشگاه تهران 8 - گرایش MBA
شبانه 3409 دانشگاه تهران 8 - گرایش توسعه
شبانه 3410 دانشگاه تهران 8 - گرایش خدمات کشاورزی
شبانه 3411 دانشگاه تهران 8 - گرایش فناوری اطلاعات
شبانه 3412 دانشگاه سمنان 5 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه 3413 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 -  
شبانه 3414 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 - گرایش بخش عمومی
شبانه 3415 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 - گرایش سازمانی
شبانه 3416 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه 3417 دانشگاه شاهد 4 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه 3418 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
شبانه 3586 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - شیوه آموزش محور
بین الملل 3419 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 38 - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار