شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,996
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,417,660
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 89
کاربران حاضر: 89


نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته کارآفرینی


کارآفرینی- کنکور ارشد سال 1393

رتبه های دعوت شده به مصاحبه دانشگاه دوره
271، 615، 966، 1299 دانشگاه شاهد تهران روزانه
1299 دانشگاه شاهد تهران نوبت دوم
 
 

کارآفرینی- کنکور ارشد سال 1392

رتبه های دعوت شده به مصاحبه توضیحات دانشگاه دوره
6، 102، 104، 207، 408، 936، 1017 شرایط در انتهای دفترچه دانشگاه شاهد روزانه
6، 408، 1376، 1661 شرایط در انتهای دفترچه دانشگاه شاهد نوبت دوم
1490، 2314 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران –گرایش آموزش عالی دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان
1490، 2314، 3867 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران –گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان
709، 1490، 2314، 3867، 7706 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در کرج گرایش آموزش عالی دانشگاه خوارزمی تهران پردیس خودگردان
 
 
 

کارآفرینی- کنکور ارشد سال 1391

دوره دانشگاه توضیحات رتبه های دعوت شده به مصاحبه
روزانه دانشگاه شاهد   33- 94- 106- 122- 181-207- 283- 341- 343
شبانه دانشگاه شاهد   94- 106- 122- 181- 283- 341- 343- 583- 640- 683- 731- 882- 908
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان 343- 640
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان محل تحصیل واحد بین الملل چابهار 343- 640- 2369
 
 
توضیح1: رتبه های ذکر شده نمونه ای از افراد دعوت شده به مصاحبه هستند و الزاما به معنای اولین یا آخرین یا تمام دعوت شده ها نمی باشند.
توضیح2: ممکن است برخی دانشگاهها در یک سال دارای مصاحبه بوده و در سالهای دیگر بدون مصاحبه اقدام به پذیرش نموده باشند.