شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 13 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,765
بازدید دیروز: 11,144
بازدید کل: 150,617,684
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 58
کاربران حاضر: 58


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

رتبه محل قبولی
1 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش سازمانی
2 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش کسب و کارجدید
3 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش کسب و کارجدید
12 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش کسب و کارجدید
16 دانشگاه اصفهان- روزانه- گرایش کسب و کارجدید
32 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بین الملل
46 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش کسب و کارجدید
102 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش کسب و کار الکترونیکی
104 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش فناوری
186 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش سازمانی
207 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش توسعه
360 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش گردشگری
408 دانشگاه تهران-نوبت دوم- گرایش کسب و کارجدید
581 دانشگاه اصفهان- نوبت دوم- گرایش کسب و کارجدید
673 دانشگاه کاشان-روزانه
875 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش گردشگری
891 دانشگاه خوارزمی تهران-روزانه-محل تحصیل کرج-گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
895 دانشگاه سمنان-روزانه-گرایش کسب و کارجدید
926 دانشگاه سمنان-روزانه-گرایش کسب و کارجدید
936 دانشگاه شاهد- روزانه
1017 دانشگاه شهیدباهنر کرمان-روزانه
1120 دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم-آموزش محور-فقط زن
1127 دانشگاه رازی کرمانشاه- روزانه- گرایش خدمات کشاورزی
1376 دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم-آموزش محور-فقط مرد
1381 دانشگاه سمنان-نوبت دوم-گرایش کسب و کارجدید
1567 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان- روزانه-گرایش توسعه
4311 دانشگاه خوارزمی تهران-  پردیس خودگردان تهران- گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
9728 دانشگاه تهران-مجازی-آموزش محور- گرایش کسب و کارجدید
10384 دانشگاه تهران-مجازی-آموزش محور- گرایش فناوری

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است