شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,063
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,331,812
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 152
کاربران حاضر: 154


مقایسه رتبه و محل قبولی نهایی داوطلبان رشته کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1399
 

رتبه بدون سهمیه محل قبولی
62 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار جدید
65 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - روزانه - گرایش کسب و کار جدید
96 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش کسب و کار جدید
110 دانشگاه تهران - روزانه - رشته مربیگری کسب و کار - محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
146 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیکی
213 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش بین الملل
273 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش سازمانی
275 دانشگاه تهران - روزانه - رشته مربیگری کسب و کار - محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
315 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش توسعه
331 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش کسب و کار جدید
336 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش سازمانی
337 دانشگاه تهران - نوبت دوم - گرایش کسب و کار جدید
348 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش گردشگری
364 دانشگاه تهران - روزانه - گرایش گردشگری
447 دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران - روزانه - گرایش کسب و کار جدید - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
508 دانشگاه خوارزمی - تهران - روزانه - گرایش کسب و کار الکترونیکی - محل تحصیل تهران
690 دانشگاه شاهد - روزانه - گرایش سازمانی - شرایط در انتهای دفترچه
808 دانشگاه نوبت دوم - روزانه - رشته مربیگری کسب و کار - محل تحصیل دانشکده کارآفرینی تهران
1017 دانشگاه سمنان - روزانه - گرایش کسب و کار جدید
1391 دانشگاه رازی - کرمانشاه - روزانه - گرایش کسب و کار جدید
2097 دانشگاه تهران - مجازی - گرایش توسعه - آموزش محور
11235 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - مجازی - گرایش سازمانی - آموزش محور