شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,411
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,417,075
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 92
کاربران حاضر: 92
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 رشته کارآفرینی

زبان اصول مدیریت اسلامی ریاضی و آمار تئوری های مدیریت اقتصاد خرد و کلان بازاریابی مبانی کارآفرینی معدل موثر نمره کل (تراز) رتبه بدون سهمیه
26.67 64.44 28.33 46.67 64.91 66.67 0 19.69 7807 5
0 64.44 26.67 40 82.46 82.22 0 20 7585 9
88 80 6.67 21.33 52.63 46.67 0 14.86 7134 19
53.33 4.44 10 41.33 84.21 37.78 20 16.41 6786 27
54.67 8.89 15 40 85.96 44.44 0 16.72 6679 31
86.67 62.22 0 40 0 53.33 0 17.65 6661 32
82.67 44.44 0 0 42.11 71.11 0 18.28 6375 40
84 0 5 36 24.56 42.22 0 20 6123 61
36 31.11 0 37.33 19.3 42.22 46.67 16.48 6121 62
78.67 0 0 45.33 38.6 64.44 -2.21 13.03 5982 69
17.33 26.67 10 50.67 42.11 51.11 0 20 5965 73
29.33 22.22 50 25.33 77.19 0 0 15.92 5917 76
22.67 64.44 0 18.67 35.09 46.67 20   5734 96
6.67 86.67 8.33 54.67 64.91 0 0 15.94 5699 100
4 82.22 28.33 54.67 14.04 0 0 18.89 5632 105
57.33 44.44 0 37.33 1.75 46.67 0 16.7 5465 130
29.33 37.78 0 46.67 38.6 44.44 0 15.87 5424 141
64 20 0 21.33 31.58 62.22 0 14.21 5366 159
0 24.44 58.33 0 87.72 0 0 18.63 5337 166
0 75.56 0 25.33 35.09 60 0 18.16 5262 186
72 64.44 0 9.33 0 17.78 0 19.23 5101 229
42.67 13.33 16.67 18.67 87.72 0 0 13.99 4927 294
0 28.89 0 40 22.81 73.33 0 17.7 4920 298
0 66.67 21.67 0 59.65 0 0 19.88 4587 513
0 46.67 26.67 0 85.96 0 0 16 4462 616
-2.66 8.89 25 14.67 82.46 0 0 19.02 4388 684
0 57.78 0 4 80.7 0 0 20 4271 804
0 37.78 15 40 56.14 0 0 13.15 4216 893
57.33 0 0 0 57.89 0 0 19.2 4154 976
0 33.33 16.67 37.33 12.28 0 0 20 4112 1040
0 28.89 31.67 0 68.42 0 0 16.54 4111 1044
28 44.44 3.33 30.67 5.26 0 0 17.84 4037 1157
0 -4.43 35 0 75.44 0 0 17.99 3959 1315
29.33 0 0 0 78.95 0 0 19.49 3883 1479
0 42.22 13.33 0 49.12 0 0 16.89 3505 2661
0 33.33 0 36 43.86 0 0 13.15 3415 3080
0 -2.21 15 0 59.65 0 0 20 3358 3398
0 53.33 0 28 0 0 0 16.26 3128 4837
0 -2.21 0 32 40.35 -6.66 -6.66 17.45 2930 6571
0 11.11 8.33 0 38.6 0 0 17.58 2788 8157

آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش کارآفرینی در دوره های روزانه و نوبت دوم: 4772
آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش کارآفرینی
در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی: 26423
 

توضیحات:
1- معدل درج شده، معدل موثر می باشد.
2- رتبه های درج شده، رتبه کل داوطلب بدون سهمیه می باشد.
3-کلیه کارنامه ها بعد از اعلام نتایج، توسط داوطلبان جهت درج در سایت مدیر ارسال شده است و انتشار آنها در سایر سایتها مجاز نمی باشد.