شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 37,289
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,333,038
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 145
کاربران حاضر: 146
دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کارآفرینی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دوره نام دانشگاه ظرفیت نیمسال ملاحظات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش بخش عمومی
روزانه دانشگاه تهران 5 - گرایش سازمانی
روزانه دانشگاه تهران 6 - گرایش فناوری
روزانه دانشگاه تهران 20 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سمنان 4 - گرایش کسب و کار جدید
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 6 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شاهد 3 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی 12 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 12 -  
شبانه دانشگاه تهران 10 - گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 10 - گرایش بخش عمومی –فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 15 - گرایش سازمانی–فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 12 - گرایش فناوری–فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه تهران 25 - گرایش کسب و کار جدید–فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه سمنان 1 - گرایش کسب و کار جدید
شبانه دانشگاه سمنان 8 - گرایش کسب و کار جدید –شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 -  
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2 - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه شاهد 3 - شرایط در انتهای دفترچه
شبانه دانشگاه شهیدباهنر کرمان 4 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه شهیدبهشتی 1 -