شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 07 مهر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 3,475
بازدید دیروز: 29,404
بازدید کل: 135,272,988
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 106
کاربران حاضر: 106
کدخبر: 17488 زمان ارسال: یکشنبه 10 مرداد 1400 - 10:27 تعداد بازدید: 12655
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1399

داوطلبان می توانند مصاحبه سایت مدیر با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 تا 1399 گرایشهای مختلف مدیریت را در لینکهای زیر مشاهده نمایید


مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

توجه: رتبه های درج شده در عنوان مصاحبه، رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشدمصاحبه با رتبه های برتر کنکور ارشد سال 1399


مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علی نوری زاده رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ثنا افتخاری رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با معین هوشمند چایجانی رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با هاجر شفیع زاده رتبه 21 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی

مصاحبه سایت مدیر با آرمان پهلوانی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حامدی رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد یادگاری رتبه 48 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود فهیمی رتبه 49 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمدرضا پایگاه رتبه 52 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پرنیا عسگری رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با عادله سیدی رتبه 79 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا پیرمرادیان رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت بازرگانی


رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با علی محمدی رتبه 9 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با الهه کفاش رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با بهنام کاویانی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی

مصاحبه سایت مدیر با علی باقری رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مهدی نعمانی رتبه 36 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با حسین خدایاری خرم رتبه 50 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با اسحاق حسنی رتبه 71 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مازیار نوربخش رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با مریم طاهری رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی
مصاحبه سایت مدیر با ملیحه عظیمی رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با زهره نخعی رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با مژگان عرب رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با طنین صالحی رتبه 86 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی

مصاحبه سایت مدیر با صادق جعفری رتبه 98 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با فریده ممتازی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا رضائیان رتبه 51 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد شهبازی رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدامین صفرپور رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با پرهام نصراصفهانی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان اکرام نصرتیان رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با رضا فریدی رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نگار همتی رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سید محمد سکوت نوش آبادی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی علی اکبری رتبه 18 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی قمی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی محمدی رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مهدی نوری رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با عادل کاظمی رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با فرزاد رضایی رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با کاوه شیخی سبزی رتبه 37 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محسن نوروزی رتبه 38 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد بنی عامریان رتبه 75 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت مالی

رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با احسان رفتاری رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با ریحانه زینی نسب رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با فرناز روزبهانی رتبه 65 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با آناهیتا رفیعی رتبه 96 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته کارآفرینی

رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حسنی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با زهرا روشنی رتبه 16 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت منابع انسانی


رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )
مصاحبه سایت مدیر با خشایار بدیعی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت کسب و کار

رشته مدیریت امور شهری
مصاحبه سایت مدیر با سلمان پرتوی رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت امور شهری

رشته مدیریت جهانگردی

مصاحبه سایت مدیر با رضا نظری رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت جهانگردی
مصاحبه سایت مدیر با فریده آرندیان رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت جهانگردی


رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا زرین کلاه رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با شبنم لشگری رتبه 12 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با سید محمد آقامیرزاده رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت رسانه
مصاحبه سایت مدیر با سیدحسین نجفی رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 رشته مدیریت رسانه

نظرات کاربران

نام شما (ضروری)  

ایمیل (ضروری)