شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 15 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,774
بازدید دیروز: 33,604
بازدید کل: 118,690,404
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 61
کاربران حاضر: 63
مقاله مجله تعداد : 1560
1. بررسی اثر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی صادرات
ترویج علم، (2) 10، صص 167-141
نویسنده (گان): هومن شبابی (فرستنده)، احمد جعفری صمیمی، فاطمه رضایی دونچالی
تعداد صفحات: 27
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
2. نقش هوشمندی عاطفی راهبردی در قابلیت فناورانه، مدیریت دانش فناورانه و آموزش و رشد سازمانی
مجله توسعه تکنولوژی صنعتی (ارسالی نویسنده)
نویسنده (گان): هومن شبابی (فرستنده)، محمود یحیی زاده فر، اکبر کردان
تعداد صفحات: 10
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
3. بررسی تاثیر جامعه شناختی متغیرهای یارانه و سرمایه فرهنگی بر سبک زندگی معلمان سرپرست خانوار شهرستان آمل در سال 94
مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران (ارسالی فرستنده)
نویسنده (گان): اسماعیل اسماعیلی (فرستنده) ، علیرضا کلدی ، منصور وثوقی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
4. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ارزش در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
مجله علمی پژوهش در علوم رایانه
نویسنده (گان): میثم کافوری (فرستنده) ، جمشید سالار
تعداد صفحات: 17
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
5. بررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم ، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی
نویسنده (گان): هومن شبابی (فرستنده) ، محمود یحیی زاده فر ، سعید راسخی ، میثم شیرخدایی
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
6. شناسایی و استخراج میزان تأثیر عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): بهرام غفاری (فرستنده) ، حسام زند حسامی
تعداد صفحات: 12
قیمت (تومان): 8000
چکیده | متن کامل
7. بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مجلات معتبر داخلی
نویسنده (گان): محمود یحیی زاده فر ، حسن زارعی (فرستنده)
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
8. شناسایی دلایل غیبت از طریق بررسی ذهنیت کارکنان به کمک روش شناسی کیو
پژوهش های مدیریت منابع انسانی
نویسنده (گان): عرفان موحدی فر (فرستنده)، سجاد فولادوند ، حسین نوروزی
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
9. پیش‌نیازهای پیاده‌سازی زبان توسعه‌پذیر گزارش‌گیری کسب و کار (XBRL)
نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
نویسنده (گان): بابک سهرابی، امیر خانلری
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
10. اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ
نشریات معتبر مدیریتی- ارسالی کاربران سایت
نویسنده (گان): بابک سهرابی، محمدرضا کاباران زاده قدیم
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
1 2 3 4