شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,855
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,935,847
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 56
کاربران حاضر: 56

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

معرفی رشته  مدیریت دولتی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت دولتی در 18 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1396


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1398


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در کنکور سراسری سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 مدیریت دولتی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 97

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 98


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 99


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 1400


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 1401

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت دولتی در کنکور 1402

نمونه رتبه و محل قبولی و مردودی کدرشته های مدیریت دولتی در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته مدیریت دولتی

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است

اطلاعات مربوط به رشته مدیریت دولتی و کلیه گرایشهای آن (مدیریت نیروی انسانی، مدیریت تحول، مدیریت مالی دولتی، تشکیلات و روشها و مدیریت سیستمهای اطلاعاتی) می باشد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 85 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت دولتی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1393 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (کلیه گرایشها) سال 1394 دانشگاه آزاد

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور (کلیه گرایشها)

منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه سال 1398 پیام نور رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه سال 1397 پیام نور رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه سال 1396 پیام نور رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1395 پیام نور رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1393 پیام نور رشته مدیریت دولتی


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392 پیام نور رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 پیام نور رشته مدیریت دولتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت دولتی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت دولتی در کنکور فراگیر پیام نور