شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,192
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,935,184
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 77
کاربران حاضر: 77

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

شرایط لازم برای شرکت در گرایش مدیریت امور شهری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت امور شهری در 16 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1395


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1396


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1398


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت امور شهری


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت امور شهری

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت امور شهری در کنکور 98


نمونه رتبه و محل قبولی و آخرین رتبه قبولی تخمینی کدرشته های مدیریت امور شهری در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95 و 98

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی

نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته مدیریت شهری

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت امور شهری

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت شهری - آزاد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت شهری دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1393 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری سال 1394 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت شهری سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور شهری

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت شهریاطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

معرفی منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری دوره های فراگیر پیام نور

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت امور شهری در کنکور  فراگیر پیام نور