شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 29 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,519
بازدید دیروز: 19,453
بازدید کل: 153,935,511
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 67
کاربران حاضر: 67

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

 

معرفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت فناوری اطلاعات در 18 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1396


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1398


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سراسری سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 مدیریت فناوری اطلاعات

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 97

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 98

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 99

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 1400

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 1401

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور 1402

نمونه رتبه و محل قبولی و مردودی کدرشته های مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته مدیریت فناوری اطلاعات

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است
اطلاعات مربوط به کلیه گرایشهای رشته مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت منابع اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیکی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت دانش) می باشد.

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور ارشد دانشگاه آزاد سال 85 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت فناوری اطلاعات

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1393 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1394 دانشگاه آزاد

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت فناوری اطلاعات

 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1397 پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات(IT)

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1393 پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات(IT)


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات(IT)

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور فراگیر پیام نور

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی رشته مدیریت فناوری اطلاعات