شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 08 تیر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,829
بازدید دیروز: 29,589
بازدید کل: 132,144,801
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 80
کاربران حاضر: 81
دانلود پرسشنامه تعداد : 253
31. دانلود پرسشنامه بهبود خدمات ( Service recovery)
رامادان 2012
نویسنده (گان): رامادان
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
32. دانلود پرسشنامه الگوی تغییر ( لائو ، وودمن )
لائو ، وودمن 1995
نویسنده (گان): لائو ، وودمن
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
33. دانلود پرسشنامه رفتار خرید اکتشافی مصرف کننده
بامگارنر ، استینکمپ 1996
نویسنده (گان): بامگارنر ، استینکمپ
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
34. دانلود پرسشنامه رضایت از بهبود خدمات
ریشینتیو کازیب 2008
نویسنده (گان): ریشینتیو کازیب
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
35. دانلود پرسشنامه فرهنگ خدمات مبتنی بر مشتری
شاه ، جاین 2015
نویسنده (گان): شاه ، جاین
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
36. دانلود پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به نفوذ فردی
بیردن ، نتمایر ، تیل 2014
نویسنده (گان): بیردن ، نتمایر ، تیل
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
37. دانلود پرسشنامه سلامت روانی غیر مرتبط با شغل
پیتر وار 1990
نویسنده (گان): پیتر وار
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
38. دانلود پرسشنامه طرد شدگی در محیط کار ( هیتلان و نوئل )
هیتلان و نوئل 2009
نویسنده (گان): هیتلان و نوئل
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
39. دانلود پرسشنامه هویت سازمانی ( ماریا ، میشرا ، آناند ، کومار )
ماریا ، میشرا ، آناند ، کومار
نویسنده (گان): ماریا ، میشرا ، آناند ، کومار
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
40. دانلود پرسشنامه سلامت روانی مرتبط با شغل ( پیتر وار )
پیتر وار 1990
نویسنده (گان): پیتر وار
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
اول 1 2 3 4 5 6 7