شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 08 تیر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,819
بازدید دیروز: 29,589
بازدید کل: 132,144,791
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 71
کاربران حاضر: 72
دانلود پرسشنامه تعداد : 253
21. دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی محیط کار WORKPLACE SOCIAL SUPPORT
رولر ، هایجن
نویسنده (گان): رولر ، هایجن
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
22. دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند صنعتی Industrial Brand Equity
لای ، چیو ، یانگ ، پای
نویسنده (گان): لای ، چیو ، یانگ ، پای
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
23. دانلود پرسشنامه موفقیت شغلی ذهنی subjective career success
شوکلی ، اورکسای ، روداپمنت ، پوتییت ، دولاهان
نویسنده (گان): شوکلی ، اورکسای ، روداپمنت ، پوتییت ، دولاهان
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
24. دانلود پرسشنامه قابلیت هیجانی سازمان Organizational emotional capability
آگان ، کسکین ، بارن
نویسنده (گان): آگان ، کسکین ، بارن
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
25. دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی داوطلبانه volunteering motivation
لی ، واو ، کی
نویسنده (گان): لی ، واو ، کی
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
26. دانلود پرسشنامه شور کارآفرینی Entrepreneurial Passion
بویست ، دمیورا ، پاتزلت ، کلاکین 2012
نویسنده (گان): بویست ، دمیورا ، پاتزلت ، کلاکین
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
27. دانلود پرسشنامه هوشیاری کارآفرینانه Entrepreneurial alertness
تانگ ، ککمار ، بیستنز 2012
نویسنده (گان): تانگ ، ککمار ، بیستنز
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
28. دانلود پرسشنامه بازارگرایی یکپارچه Integrated market orientation
ناسیوشن ، مواندو 2008
نویسنده (گان): ناسیوشن ، مواندو
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
29. دانلود پرسشنامه پذیرش نوآوری تکنولوژی سبز
زایلانی ، ایران منش ، نیکبین ، جومدی 2014
نویسنده (گان): زایلانی ، ایران منش ، نیکبین ، جومدی
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
30. دانلود پرسشنامه رهبری دانش knowledge leadership
وی آیتالا 2004
نویسنده (گان): وی آیتالا
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
1 2 3 4 5 6