شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 05 آبان 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 21,072
بازدید دیروز: 102,473
بازدید کل: 114,906,266
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 125
کاربران حاضر: 125

تستهای تالیفی و کنکوری آمادگی آزمون دکتری مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، مدیریت رسانه و اطلاعات ، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مالی ، گردشگری ، حسابداری ، مدیریت آموزشی ، آموزش عالی و مدیریت ورزشی

راهنما: تست ها و نمونه سوالات سایت مدیر به صورت فایل Pdf قابل دانلود است. برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و پس از افزایش اعتبار از طریق واریز یا انتقال وجه به حسابهای سایت و شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.


1-تستهای تألیفی و ...

درس مبانی سازمان و مدیریت
مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، مالی

درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، مالی
درس استعداد تحصیلی
کلیه مجموعه های امتحانی

درس زبان انگلیسی
کلیه مجموعه های امتحانی
درس آمار
مدیریت بازرگانی و راهبردی ، مدیریت دولتی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت فناوری اطلاعات ، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت رسانه و اطلاعات، مالی، گردشگری، حسابداری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی، مدیریت ورزشی

درس مدیریت استراتژیک پیشرفته
مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی ، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی و مدیریت رسانه و اطلاعات

درس مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی
فقط مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

درس ریاضی
فقط مجموعه حسابداری
درس مدیریت سرمایه گذاری
فقط مجموعه مالی
درس روش تحقیق
مجموعه های گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی

فایلهای آمادگی مصاحبه

2-تستهای کنکوری

الف) کنکور دکتری سراسری

سوالات کنکور سراسری رشته مدیریت (مجموعه های مدیریت بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات) (سالهای 90 تا 99)


سوالات کنکور سراسری مجموعه مالی (سالهای 90 تا 99)
توجه: این رشته در سالهای 90 و 91 و 95 در مجموعه مدیریت بوده است


سوالات کنکور سراسری مجموعه کارآفرینی ، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی ( سال 97 تا 99)


سوالات کنکور سراسری مجموعه کارآفرینی (سالهای 90 تا 96)
توجه: این رشته در سال 95 در مجموعه مدیریت بوده است
سوالات کنکور سراسری مجموعه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی (سالهای 90 تا 96)
(نام این مجموعه از سال 90 تا 94 ، آینده پژوهی بوده و در سال 96، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی می باشد)
توجه: این رشته در سال 95 در مجموعه مدیریت بوده است
توجه: رشته مدیریت راهبردی از سال 97 به مجموعه بازرگانی و رشته آینده پژوهی به مجموعه کارآفرینی-آینده پژوهی-تکنولوژی منتقل شده است


سوالات کنکور سراسری مجموعه گردشگری
ب) سوالات کنکور دکتری دانشگاه آزاد
سوالات دانشگاه آزاد تا سال 1391 به صورت تشریحی بوده و از آزمون سال 1392 تستی شده است

رشته مدیریت بازرگانی
پاسخنامه تشریحی درس تئوری سازمان و مدیریت کنکوردکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-8700تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-9100تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات رفتار مصرف کننده کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-7300تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت بازاریابی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی + لینک دانلود 4 فایل مهم- 14000 تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس بازاریابی صنعتی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی- 9600تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس تحقیقات بازاریابی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-9500تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس مدیریت استراتژیک کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-9800تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس بازاریابی بین المللی کنکوردکتری سال94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-11800تومان
پاسخنامه سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-8000تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 3000 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1387 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - 2500 تومان

رشته مدیریت صنعتی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 3000 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی- 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - 2500 تومان


رشته مدیریت تولید و عملیات
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تولید و عملیات - 9700 تومان 
پاسخنامه تشریحی درس تئوری های سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تولید و عملیات-8000تومان


رشته مدیریت دولتی
سوالات درس تئوری های سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی-3500تومان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی-11000تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 3000 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی- 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - 2500 تومان

رشته مدیریت تکنولوژی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - 3000 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - 3000 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1387 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - 2500 تومان

رشته مدیریت مالی
تعدادی از سوالات درس تئوری های سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی-4500تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی - 3000 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی- 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی - 2500 تومان

رشته مدیریت آموزشی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی- 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی - 3000 تومان

رشته مدیریت آموزش عالی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزش عالی- 2500 تومان

رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- 2500 تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی - 3000 تومان

رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی- 2500 تومان

رشته مدیریت رسانه ای
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت رسانه ای - 2500 تومان

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- 2500 تومان

رشته مدیریت محیط زیست
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت محیط زیست- 2500 تومان