شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 12 خرداد 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,005
بازدید دیروز: 33,640
بازدید کل: 141,801,323
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 69
کاربران حاضر: 69
کدخبر: 18715 زمان ارسال: شنبه 15 مرداد 1401 - 11:21 تعداد بازدید: 8792
مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1401
داوطلبان می توانند مصاحبه سایت مدیر با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 تا 1401 گرایشهای مختلف مدیریت را در لینکهای زیر مشاهده نمایید


مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری

توجه: رتبه های درج شده در عنوان مصاحبه، رتبه داوطلب بدون سهمیه می باشد


سال 1401

مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با شیوا قوامی رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد حاجیان رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرش حامدی نژاد رتبه 10 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد امینی رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین کاشی رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رضا رندی رتبه 27 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با محسن رایج رتبه 29 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ایمان جعفری رتبه 35 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا ابراهیمی رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با پانیذ مردانی رتبه 42 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با مهتاب تفنگ ساز رتبه 43 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با فاطمه اصغری رتبه 45 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با ماهان اقبال کلویر رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با امیرحسین رمضانپور رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سعید پولادچنگ رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرمان حسینی رتبه 61 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با سارا غلامی رتبه 66 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با حدیثه کاظمی رتبه 73 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با آرین جوادی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 87 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت بازرگانی


مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با علیرضا عباسی شورجه رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با سید سجاد حسینی رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با فریبا امری پور رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با جواد مکرم دوست رتبه 26 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با امین اسدزاده پاشائی رتبه 59 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی
مصاحبه سایت مدیر با یوسف بیوک خان رتبه 94 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 19 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت صنعتی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 76 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت صنعتی


مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با سهند مستاجران رتبه 11 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت فناوری اطلاعات
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 75 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت فناوری اطلاعات


مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سروش محمودی رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با الهه مهرگو رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با علی اکبر طالبی رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با مسعود خلیلی رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با وحید نیک پور رتبه 8 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سجاد شکرگزار رتبه 13 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمدمهدی رزمه گیر رتبه 14 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با حسین تقی‌نژاد رتبه 15 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سیدمحمدامین حسینی رتبه 24 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با امیر اسدی نژاد رتبه 34 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد ایمانی فر رتبه 39 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 41 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سینا صادقی رتبه 46 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با نگین سعادتی رتبه 56 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مهدی قلیچ خانی رتبه 78 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی
مصاحبه سایت مدیر با سارا ترابی رتبه 81 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی

مصاحبه سایت مدیر با محمد حسین گرام رتبه 92 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت مالی

کارآفرینی
مصاحبه سایت مدیر با رتبه 17 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته کارآفرینی


مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با مائده گلی پور رتبه 2 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با محمد مهدی ابره‌دری رتبه 7 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانی
مصاحبه سایت مدیر با کیمیا سعادتی نژاد رتبه 25 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانی

مصاحبه سایت مدیر با میترا ناظرفرد رتبه 62 کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 رشته مدیریت منابع انسانی


منبع : سایت مدیر  
نظرات کاربران

نام شما (ضروری)  

ایمیل (ضروری)