شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,980
بازدید دیروز: 32,081
بازدید کل: 120,545,673
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 92
کاربران حاضر: 92
دانلود جزوات کنکوری و درسی تعداد : 131
51. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش هشتم (مدیریت دانش)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 9
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
52. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش هفتم (کنترل)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 37
قیمت (تومان): 1500
چکیده | متن کامل
53. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش ششم (بسیج منابع و امکانات سازمانی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 12
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
54. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش پنجم (سازماندهی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 86
قیمت (تومان): 3400
چکیده | متن کامل
55. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش بیست و سوم (مدیریت منابع انسانی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 88
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
56. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش بیست و دوم (مدیریت مسائل عمومی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 22
قیمت (تومان): 900
چکیده | متن کامل
57. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش بیست و یکم (مدیریت پویایی های سازمان)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 41
قیمت (تومان): 1600
چکیده | متن کامل
58. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش چهارم (برنامه ریزی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 66
قیمت (تومان): 2600
چکیده | متن کامل
59. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش سوم (تصمیم گیری)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 34
قیمت (تومان): 1400
چکیده | متن کامل
60. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش دوم (خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 29
قیمت (تومان): 1200
چکیده | متن کامل
اول 3 4 5 6 7 8 9