شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,974
بازدید دیروز: 32,081
بازدید کل: 120,545,667
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 86
کاربران حاضر: 86
دانلود جزوات کنکوری و درسی تعداد : 131
41. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش هجدهم (مدیریت تعارض سازمانی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 600
چکیده | متن کامل
42. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش هفدهم (رهبری)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 40
قیمت (تومان): 1600
چکیده | متن کامل
43. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش شانزدهم (گروه)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 34
قیمت (تومان): 1400
چکیده | متن کامل
44. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش پانزدهم (نگرش)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 11
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
45. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش چهاردهم (نیازها و انگیزش)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 40
قیمت (تومان): 1600
چکیده | متن کامل
46. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش سیزدهم (یادگیری)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 8
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
47. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش دوازدهم (شناخت و ادراک)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 15
قیمت (تومان): 600
چکیده | متن کامل
48. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش یازدهم (شخصیت)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 21
قیمت (تومان): 800
چکیده | متن کامل
49. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش دهم (مقدمه ای بر رفتار سازمانی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 11
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
50. دانلود اسلایدهای تئوریهای مدیریت ویژه کنکور کارشناسی ارشد - بخش نهم (سازمانها در آینده)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
اول 2 3 4 5 6 7 8