شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 30 فروردین 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,978
بازدید دیروز: 35,079
بازدید کل: 119,943,842
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 232
کاربران حاضر: 234
دانلود جزوات کنکوری و درسی تعداد : 131
11. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش یازدهم: تغییر و بهبود سازمانی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 15
قیمت (تومان): 700
چکیده | متن کامل
12. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش دهم: ارتباطات
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 900
چکیده | متن کامل
13. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش نهم: نیازها و انگیزش
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 900
چکیده | متن کامل
14. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش هشتم: رهبری
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 12
قیمت (تومان): 600
چکیده | متن کامل
15. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش هفتم: بسیج منابع و امکانات سازمانی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 9
قیمت (تومان): 500
چکیده | متن کامل
16. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش ششم: مدیریت منابع انسانی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 23
قیمت (تومان): 1100
چکیده | متن کامل
17. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش پنجم: سازماندهی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 109
قیمت (تومان): 5500
چکیده | متن کامل
18. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش چهارم: برنامه ریزی
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 50
قیمت (تومان): 2500
چکیده | متن کامل
19. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش سوم: تصمیم گیری
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 20
قیمت (تومان): 1000
چکیده | متن کامل
20. اسلایدهای خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته ویژه آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور تالیف علیرضا سلامی- بخش دوم: خلاقیت و نوآوری
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): علیرضا سلامی
تعداد صفحات: 22
قیمت (تومان): 1100
چکیده | متن کامل
1 2 3 4 5