شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 08 مهر 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,718
بازدید دیروز: 25,986
بازدید کل: 144,481,144
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 111
کاربران حاضر: 112


آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور دکتری مدیریت (گرایشهای مختلف) سال 1393 دانشگاه آزاد
 

توجه: نمونه کارنامه های دکتری سال 1393 دانشگاه آزاد شامل درصد داوطلبان در دروس مختلف و رتبه و نمره کل (تراز) آنها،  از اینجا قابل مشاهده است 


رشته مدیریت صنعتی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 41.38 14
واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی 38.63 23
واحد علوم و تحقیقات –تکمیل ظرفیت1 34.00 33
واحد امارات متحده عربی 32.07 43
واحد تهران مرکزی–تکمیل ظرفیت1 31.76 47
واحد تهران جنوب–تکمیل ظرفیت1 30.26 54
واحد تهران شمال–تکمیل ظرفیت1 27.76 67
واحد اصفهان(خوراسگان)–تکمیل ظرفیت1 23.95 87
واحد قزوین–تکمیل ظرفیت1 23.94 89
واحد نجف آباد-تکمیل ظرفیت2 21.94 103
واحد رودهن–تکمیل ظرفیت1 21.63 104
واحد فیروزکوه–تکمیل ظرفیت1 19.38 127
واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی–تکمیل ظرفیت1 19.01 129
واحد قم–تکمیل ظرفیت1 19.01 129
واحد ساوه–تکمیل ظرفیت1 18.57 133
واحد زنجان–تکمیل ظرفیت1 18.26 135
واحد یزد–تکمیل ظرفیت1 17.82 145
واحد سنندج–تکمیل ظرفیت1 16.26 170
واحد کرمانشاه–تکمیل ظرفیت1 15.50 181
واحد مسجدسلیمان–تکمیل ظرفیت1 15.44 184
واحد امارات متحده عربی–تکمیل ظرفیت1 11.38 257
 
 

مدیریت تکنولوژی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 34.61 10
واحد علوم و تحقیقات-تکمیل ظرفیت1 26.31 28
واحد تهران مرکزی-تکمیل ظرفیت1 23.46 36
واحد تهران جنوب-تکمیل ظرفیت1 22.51 38
واحد رودهن-تکمیل ظرفیت1 19.51 46
واحد امارات متحده عربی 18.24 53
واحد امارات متحده عربی-تکمیل ظرفیت1 14.67 73
 
 

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 39.93 10
واحد تهران مرکزی 35.00 22
واحد علوم و تحقیقات-تکمیل ظرفیت1 32.98 28
مرکز آموزش بین المللی قشم 30.22 41
واحد تهران مرکزی-تکمیل ظرفیت1 26.10 57
واحد تهران شمال-تکمیل ظرفیت1 24.73 66
واحد امارات متحده عربی 23.83 71
واحد تهران جنوب-تکمیل ظرفیت1 23.83 71
واحد رودهن-تکمیل ظرفیت1 21.25 96
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 20.17 104
واحد شهرقدس-تکمیل ظرفیت1 19.75 110
واحد تبریز-تکمیل ظرفیت1 18.66 134
واحد اهواز-تکمیل ظرفیت1 17.52 151
واحد ساوه-تکمیل ظرفیت1 17.51 152
واحد قم-تکمیل ظرفیت1 17.50 153
واحد رشت-تکمیل ظرفیت1 17.08 164
واحد سمنان-تکمیل ظرفیت1 16.00 205
واحد شاهرود-تکمیل ظرفیت1 15.38 233
واحد یاسوج-تکمیل ظرفیت1 14.98 244
 
 

کارآفرینی-کسب و کار

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 31.59 12
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 23.67 26
 
 

کارآفرینی-آموزش عالی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علی آبادکتول 27.48 10
واحد قزوین- تکمیل ظرفیت1 22.98 19
واحد علی آبادکتول-تکمیل ظرفیت1 19.45 27
 
 

کارآفرینی-بین الملل

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 23.62 13
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 9.37 27
 

کارآفرینی-فناوری

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 32.82 16
واحد علی آبادکتول 30.49 23
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 23.36 39
واحد علی آبادکتول-تکمیل ظرفیت1 20.38 49
 

کارآفرینی-توسعه

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 35.25 18
 
 

مدیریت آموزشی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 39.65 16
واحد رودهن 37.58 29
واحد ساری 37.12 34
واحد اصفهان(خوراسگان) 36.35 45
واحد امارات متحده عربی 31.62 102
واحد ساری-تکمیل ظرفیت1 26.88 226
 
 

مدیریت - مدیریت رسانه ای

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 35.80 10
واحد علوم و تحقیقات-تکمیل ظرفیت1 22.42 29
واحد تهران مرکزی-تکمیل ظرفیت1 19.66 40
واحد تهران جنوب-تکمیل ظرفیت1 17.76 45
واحد سمنان-تکمیل ظرفیت1 12.54 70
 
 

مدیریت دولتی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 43.49 10
واحد علوم و تحقیقات اصفهان 41.73 19
واحد علوم و تحقیقات کرمان 39.84 27
واحد علوم و تحقیقات-تکمیل ظرفیت1 37.94 39
واحد تهران مرکزی-تکمیل ظرفیت1 37.39 50
واحد تهران شمال-تکمیل ظرفیت1 36.51 65
واحد تهران جنوب-تکمیل ظرفیت1 36.04 72
واحد امارات متحده عربی 35.72 73
واحد رودهن-تکمیل ظرفیت1 34.31 95
واحد فیروزکوه-تکمیل ظرفیت1 32.84 125
واحد تبریز-تکمیل ظرفیت1 31.79 150
واحد علوم و تحقیقات اصفهان-تکمیل ظرفیت1 31.30 155
واحد ساوه-تکمیل ظرفیت1 31.27 157
واحد همدان-تکمیل ظرفیت1 30.69 167
واحد سمنان-تکمیل ظرفیت1 30.22 177
واحد شوشتر-تکمیل ظرفیت1 30.09 181
واحد زنجان-تکمیل ظرفیت1 30.00 184
واحد یزد-تکمیل ظرفیت1 29.35 192
واحد بروجرد-تکمیل ظرفیت1 29.34 194
واحد سنندج-تکمیل ظرفیت1 27.67 231
واحد اردبیل-تکمیل ظرفیت1 26.81 241
واحد بجنورد-تکمیل ظرفیت1 26.78 242
واحد یاسوج-تکمیل ظرفیت1 26.06 254
واحد علوم و تحقیقات کرمان-تکمیل ظرفیت1 25.45 269
واحد رفسنجان-تکمیل ظرفیت1 24.89 281
واحد زاهدان-تکمیل ظرفیت1 23.39 312
واحد امارات متحده عربی-تکمیل ظرفیت1 21.67 341
واحد امارات متحده عربی-تکمیل ظرفیت2 19.36 370
 
 

مدیریت دولتی-رفتارسازمانی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد کرمان 31.52 10
 
 

مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد قزوین 41.63 11
واحد کرمان 37.32 27
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 37.16 28
واحد قائم شهر-تکمیل ظرفیت2 35.14 39
واحد امارات متحده عربی 33.96 51
واحد کرمان-تکمیل ظرفیت1 32.80 59
واحد بناب-تکمیل ظرفیت1 32.72 62
 
 

مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد کرمان 32.66 10
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 29.12 18
واحد تهران مرکزی-تکمیل ظرفیت2 27.31 23
 
 

مدیریت فن آوری اطلاعات

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 42.71 10
 
 

مدیریت - مدیریت مالی

عنوان محل دانشگاهی نمره کل آخرین نفر قبول رتبه کل آخرین نفر قبول
واحد علوم و تحقیقات 45.34 9
واحد علوم و تحقیقات-تکمیل ظرفیت1 41.92 23
واحد تهران شمال-تکمیل ظرفیت1 38.26 37
واحد تهران مرکزی-تکمیل ظرفیت1 37.95 39
واحد تهران جنوب-تکمیل ظرفیت1 36.12 47
واحد امارات متحده عربی 33.87 52
واحد قزوین-تکمیل ظرفیت1 29.70 72
واحد قم-تکمیل ظرفیت1 29.21 76
واحد رشت-تکمیل ظرفیت1 27.31 89
واحد کرمانشاه-تکمیل ظرفیت1 23.84 107
واحد علی آبادکتول-تکمیل ظرفیت2 21.39 126
 
 

توضیحات:

1- آخرین رتبه و تراز درج شده مربوط به سهمیه عادی می باشد و آخرین تراز و رتبه قبولی سایر سهمیه ها (بسیج، آزاده، رزمنده و ...) متفاوت می باشد.
2- دانشگاههای ذکر شده الزاما تمام دانشگاههای موجود نمی باشد و صرفا دانشگاههایی است که اطلاعات آن در دسترس بوده است.
3- آخرین تراز و رتبه قبولی در کدرشته محل های جدید که با عنوان انتخاب رشته مجدد یا تکمیل ظرفیت 1 و همچنین تکمیل ظرفیت2 پذیرش شده اند در داخل جداول آمده است . جلوی آنها عبارت تکمیل ظرفیت1 و تکمیل ظرفیت2 ذکر شده است.
4- ترتیب ترازها الزاما به معنای کیفیت دانشگاهها نمی باشد و عواملی نظیر ظرفیت، دوری و نزدیکی واحد دانشگاهی به شهرهای بزرگ و ... می تواند در بالا و پایین بودن تراز نقش داشته باشد.
5- واحدهای دانشگاهی که در تکمیل ظرفیت1و2 پذیرش داشته اند، می توانسته اند توسط تمام شرکت کنندگان در آزمون (قبولی­ها و مردودیها) انتخاب شوند. با اینحال مقایسه تراز آنها با تراز واحدهایی که در مرحله اول پذیرش داشته اند باید تا حدودی با احتیاط انجام شود.
6- توجه نمایید در انتخاب رشته کنکور دکتری دانشگاه آزاد، ترتیب انتخابهای شما صرفا باید بر اساس علاقه و ترجیح شما باشد.