شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 01 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,068
بازدید دیروز: 19,252
بازدید کل: 153,219,946
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 100
کاربران حاضر: 100

 


نمونه کارنامه کنکور دکتری دانشگاه آزاد– سال 1393- گرایشهای مختلف رشته مدیریت


توجه:
آخرین تراز و رتبه قبولی کدرشته های مختلف در کنکور دکتری مدیریت (گرایشهای مختلف) سال 1393 دانشگاه آزاد از اینجا قابل مشاهده است


کارنامه رشته مدیریت دولتی کنکور دکتری آزادسال 1393

تئوریهای سازمان ومدیریت  رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی  آماروروش تحقیق زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1 تکمیل ظرفیت2
37.34 28 26.67 56 37.61 5 21.16 372 44.21 8 علوم  تحقيقات كرمان - -
22.67 44 32 44 35.12 14 21.16 372 46.97 5 علوم و تحقيقات - -
21.34 48 20 52 34.5 15 21.16 372 43.13 12 علوم تحقيقات اصفهان - -
40 37.34 26.67 34.67 34.5 15 21.16 372 43.79 9 علوم و تحقيقات - -
53.34 25.34 14.67 41.34 34.23 18 21.16 372 33.17 115 مردود بجنورد -
30.67 17.34 20 40 27.65 121 21.16 372 27.24 236 مردود اردبيل -
33.34 22.67 17.34 29.34 25.88 173 21.16 372 31.39 154 مردود ساوه -
20 20 25.34 36 25.7 182 21.16 372 26.78 242 مردود بجنورد -
16 12 17.34 53.34 25.52 188 21.16 372 36.14 70 امارات متحده بجنورد -
29.34 26.67 1.34 42.67 24.9 206 21.16 372 18.68 377 مردود -  
32 21.34 20 25.34 24.9 206 21.16 372 - - - - -
24 33.34 12 30.67 24.45 222 21.16 372 32.71 131 مردود علوم و تحقيقات اصفهان -
24 20 28 22.67 23.92 240 21.16 372 32.73 129 مردود علوم و تحقيقات اصفهان -
24 2.67 2.67 58.67 23.3 268 21.16 372 22.48 327 مردود مردود امارات متحده
16 29.34 8 37.34 22.23 313 21.16 372 21.67 341 مردود امارات متحده -
22.67 16 5.34 42.67 22.05 324 21.16 372 24.98 277 مردود علوم و تحقيقات كرمان (س بسیج) -
17.34 22.67 2.67 44 21.61 344 21.16 372 25.71 263 مردود مردود -
1.34 22.67 14.67 46.67 21.25 364 21.16 372 34.28 99 مردود فيروزكوه -
13.34 8 17.34 38.67 20.1 457 17.8 شاهد 700شاهد 18.08 381 مردود مردود -
1.34 26.67 1.34 37.34 16.01 795 21.16 372 - - - - -
10.67 44 13.34 1.34 15.56 850 21.16 372 - - - - -
20 29.34 8 8 15.47 858 20.36 بسیج 431س بسیج - - - - -
1.33- 30.67 6.66- 36 13.61 1057 21.16 372 - - - - -کارنامه رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت  رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی  آماروروش تحقیق زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1 تکمیل ظرفیت2
28 52 13.34 52 36.34 4 23.01 116 48.72 2 كرمان - -
30.67 36 9.34 46.67 30.67 23 23.01 116 35.14 39 امارات متحده كرمان قائم شهر
28 12 1.34 54.67 24.01 91 23.01 116 32.07 71 مردود مردود مردود
26.67 5.34 1.34 26.67 15.01 399 23.01 116 - - - - -
8 18.67 1.34 0 7.01 842 23.01 116 - - - - -

 

کارنامه رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت دولتی رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی  آماروروش تحقیق زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل محل قبولی پذیرش اولیه
28 26.67 16 45.34 29.01 2 20.34 20 40.51 2  كرمان


کارنامه رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت  رفتارسازمانی ومدیریت منابع انسانی  آماروروش تحقیق تصمیم گیری و خط مشی گذاری زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1 تکمیل ظرفیت2
25.34 52 14.67 46.67 30.67 32.92 1 13.69 36 39.15 1 كرمان - -
12 37.34 9.34 37.34 52 29.2 2 13.69 36 34.79 6 كرمان قزوين تهران مركزي
37.34 48 10.67 21.34 26.67 27.8 5 13.69 36 38.11 3 كرمان -  
17.34 22.67 9.34 10.67 57.34 23.52 8 13.69 36 - - - - -

 

کارنامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت روش تحقیق و آمار روشهای کمی در مدیریت فناوری اطلاعات زبان تخصصی انگلیسی هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل سیستم ها نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل محل قبولی پذیرش اولیه
36 41.34 28 53.34 42.67 16 54.67 38.01 4 18.16 106 49.13 3 علوم و تحقيقات تهران


کارنامه رشته مدیریت رسانه ای کنکور دکتری آزاد- سال 1393

رفتار سازمانی نظریه ها و مفاهیم مدیریت نظریه های ارتباطات و روزنامه نگاری اصول و مفاهیم ارتباطات اجتماعی و جمعی اقتصاد عمومی زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1
32 21.34 37.34 14.67 2.67 50.67 30.45 20 15.34 73 - - - -
28 24 13.34 6.67 5.34 37.34 21.79 42 15.34 73 16.97 48 مردود سمنان

 

کارنامه رشته کارآفرینی - گرایشهای مختلف- کنکور دکتری آزاد- سال 1393

نظریه های کارآفرینی تشخیص فرصت های کارآفرینی تحلیل محیط کسب و کار زبان روش تحقیق آمار گرایش نمره کتبی رتبه کتبی در گرایش نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه در گرایش نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت 1
42.67 68 12 0 29.34 4 آموزش عالی 29.1 6 9.42 40 32.83 3 علي آبادكتول قزوين
32 46.67 5.33- 5.33- 36 2.67 آموزش عالی 20.87 12 9.42 40 25.40 16 مردود علي آبادكتول
13.34 28 2.67 21.34 0 8 آموزش عالی 13.11 30 9.42 40 - - - -
37.34 57.34 60 36 17.34 14.67 کسب وکار 37.11 1 21.97 28 31.03 14 مردود قزوين
33.34 54.67 17.34 21.34 8 8 کسب وکار 25.66 18 21.97 28 39.25 3 قزوين -
5.34 18.67 9.34 4 4 0 کسب وکار 7.07 79 21.97 28 - - - -
41.34 58.67 1.34 5.34 16 5.34 بین الملل 24.64 7 3.23 28 28.87 9 قزوين -
21.34 18.67 4 4- 2.67 8 بین الملل 9.5 21 3.23 28 21.19 18 مردود قزوين
49.34 70.67 38.67 10.67 14.67 10.67 توسعه 34.36 4 16.71 68 - - - -
8 30.67 4- 0 0 0 توسعه 6.83 195 16.71 68 - - - -
20 14.67 20 1.33- 25.34 14.67 فناوری 15.62 52 14.36 67 22.97 40 مردود علي آبادكتول


کارنامه رشته مدیریت صنعتی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت رفتار سازمانی مدیریت تولید و عملیات اقتصاد آماروروش تحقیق تئوری تصمیم گیری وتحقیق درعملیات مدیریت استراتژیک صنعتی زبان نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1 تکمیل2
25.34 10.67 58.67 40 26.67 36 33.34 25.34 32.26 21 14.26 266 37.95 24 امارات متحده علوم و تحقيقات -
44 44 64 12 4 16 9.34 38.67 28.59 30 14.26 266 33.94 34 مردود تهران مركزي -
14.67 28 49.34 42.67 29.34 10.67 6.67 36 27.09 40 14.26 266 20.63 115 مردود ساوه -
18.67 56 36 5.34 18.67 2.67 18.67 44 24.09 68 14.26 266 20.57 117 مردود زنجان -
22.67 29.34 53.34 14.67 18.67 28 28 4 23.51 73 14.26 266 - - - - -
30.67 32 38.67 5.34 29.34 2.67 22.67 16 21.42 119 14.26 266 28.57 60 مردود علوم  تحقيقات آذربايجان شرقي -
20 20 30.67 13.34 17.34 8 17.34 26.67 19.26 158 14.26 266 14.45 207 مردود - -
22.67 38.67 37.34 8 13.34 1.33- 6.67 30.67 18.84 164 14.26 266 15.13 189 مردود امارات متحده -
8 12 56 9.34 0 21.34 18.67 16 17.51 198 14.26 266 14.13 211 مردود امارات متحده -
26.67 21.34 34.67 5.34 18.67 10.67 17.34 4 16.67 215 14.26 266 23.75 91 مردود رودهن -
26.67 12 14.67 32 6.67 1.33- 41.34 26.67 16.51 217 14.26 266 13.01 229 مردود - -
40 34.67 18.67 0 14.67 12 17.34 2.67 16.09 223 14.26 266 14.57 202 مردود امارات متحده -
36 25.34 49.34 24 22.67 0 16 17.33- 15.76 234 14.26 266 12.32 240 مردود امارات متحده مردود
30.67 33.34 37.34 17.34 12 4 10.67 0 15.34 244 14.26 266 19.01 129 مردود ساوه -
29.34 24 12 0 14.67 4 30.67 14.67 14.84 252 14.26 266 11.13 259 مردود - -
26.67 21.34 46.67 20 1.34 9.34 0 4 14.51 259 14.26 266 10.88 263 مردود مردود -
25.34 20 25.34 30.67 14.67 4 2.66- 6.67 14.09 270 14.26 266 - - - - -
14.67 4 24 17.34 0 0 9.34 0 6.76 492 14.26 266 - - - - -
14.67 25.34 20 26.67 6.66- 0 21.34 8- 6.17 507 14.26 266 - - - - -


 

کارنامه رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت رفتار مصرف کننده مدیریت بازاریابی بازاریابی صنعتی آمار و روش تحقیق بازاریابی بین المللی مدیریت استراتژیک تحقیقات بازاریابی زبان نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1
41.34 12 22.67 16 4- 26.67 0 78.67 37.34 28.45 14 16.01 383 40.58 8 علوم و تحقيقات علوم و تحقيقات
64 28 2.67 22.67 18.67 18.67 1.34 38.67 52 26.87 26 16.01 383 40.43 9 علوم و تحقيقات -
49.34 0 30.67 6.67 0 57.34 4 36 33.34 24.65 52 16.01 383 36.96 18 تهران مركزي -
60 2.67 21.34 37.34 8 36 8 28 28 24.6 56 16.01 383 21.85 89 مردود اهواز
78.67 0 25.34 5.34 33.34 32 9.33- 32 30.67 23.66 67 16.01 383 17.75 147 مردود -
40 5.34 13.34 2.66- 10.67 42.67 4 52 32 22.53 82 16.01 383 16.90 169 مردود -
42.67 4- 25.34 16 4 28 12- 48 30.67 21.14 128 16.01 383 21.89 88 مردود رودهن
20 5.34 8 16 17.34 0 2.67 61.34 36 19.81 166 16.01 383 31.11 35 امارات متحده تهران جنوب
73.34 1.34 24 2.66- 2.67 36 4- 10.67 46.67 19.56 180 16.01 383 15.37 234 مردود ياسوج
48 13.33- 25.34 9.34 28 17.34 10.67 40 21.34 19.47 184 16.01 383 16.07 201 مردود -
50.67 12 9.34 1.33- 8 26.67 4- 41.34 26.67 19.12 200 16.01 383 15.38 233 مردود شاهرود
44 6.67 14.67 12 10.67 9.34 5.33- 24 25.34 15.56 425 16.01 383 - - - -
56 1.33- 17.34 6.67 41.34 21.34 10.66- 5.34 9.34 13.74 587 16.01 383 - - - -
34.67 8 10.67 1.34 0 37.34 2.67 0 16 11.61 849 16.01 383 - - - -
53.34 2.66- 21.34 8 1.34 0 1.34 17.34 8 11.27 899 16.01 383 - - - -
34.67 8 10.67 2.66- 0 9.34 1.34 1.33- 30.67 9.39 1187 16.01 383 - - - -
40 8- 13.34 8 0 9.34 1.33- 8 17.34 8.7 1289 16.01 383 - - - -
32 0 10.67 6.67 2.66- 16 2.67 0 14.67 8.11 1388 16.01 383 - - - -
10.67 0 2.66- 2.67 1.34 25.34 6.67 12 1.34 6.03 1754 16.01 383 - - - -

 

کارنامه رشته مدیریت مالی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت مدیریت مالی و سرمايه گذاری پژوهش عملیاتی اقتصاد آمار روش تحقیق مدیریت استراتژیک زبان تخصصی انگليسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1 تکمیل ظرفیت2
53.34 21.34 17.34 40 1.34 13.34 0 37.34 23.94 86 16.6 207 35.71 50 مردود رشت -
25.34 38.67 16 12 6.67 17.34 12 29.34 22.53 112 16.6 207 - - - امارت متحده مرکز بین الملل کیش
24 36 2.66- 37.34 8 10.67 10.67 21.34 21.49 123 16.6 207 24.87 104 مردود كرمانشاه علي آبادكتولکارنامه رشته مدیریت تکنولوژی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان،مدیریت ورفتار پیش بینی تکنولوژی مدیریت نوآوری اقتصاد آمار و روش تحقیق تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات انتقال تکنولوژی زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت1
0 18.67 54.67 25.34 9.34 10.67 49.34 1.34 23.14 34 16.27 80 28.61 21 مردود تهران جنوب
2.67 14.67 33.34 26.67 24 5.34 34.67 18.67 21.08 52 16.27 80 22.81 37 امارات متحده تهران جنوب
25.34 5.33- 21.34 1.34 21.34 8 41.34 44 20.81 54 16.27 80 17.36 59 مردود امارات متحده


 

کارنامه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی کنکور دکتری آزاد سال 1393

تئوریهای سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی مدیریت اماکن و تجهیزات رویدادهای ورزشی مدیریت بازاریابی ورزشی زبان تخصصی انگلیسی آمار و اندازه گیری و ارزشیابی مدیریت ورزشی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل محل قبولی پذیرش اولیه
13.34 22.67 25.34 2.67 29.34 22.67 19.04 380 20.86 308 - - -
کارنامه رشته مدیریت آموزشی کنکور دکتری آزاد سال 1393

نظریه های سازمان و مدیریت آموزشی فلسفه مدیریت آموزشی روشها و فنون تدریس آمار و روش تحقیق و سنجش و ارزشیابی رفتار سازمانی در مؤسسات آموزشی زبان تخصصی انگلیسی نمره کتبی رتبه کتبی نمره کتبی آخرین فرد مصاحبه رتبه کتبی آخرین فرد مصاحبه نمره کل رتبه کل پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت 1
52 25.34 30.67 21.34 41.34 17.34 32.01 67 21.47 421 28.28 183 مردود ساري
22.67 54.67 30.67 26.67 37.34 1.34 26.14 215 21.47 421 23.36 330 مردود مردود
28 24 20 26.67 30.67 17.34 24.94 258 21.47 421 24.06 310 مردود -
6.66- 1.34 41.34 9.34 41.34 1.33- 12.81 1076 21.47 421 - - - -