شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,474
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,551
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 69
کاربران حاضر: 70

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398


مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 7 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 7 -  توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان 8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 -  توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی یخ بهایی - اصفهان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  

 

مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – کد ضریب 2

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان                8 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 10 -  
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 15 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  

 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت


مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی جهانگردی – تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 18  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 8  
 

مدیریت جهانگردی - گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – تکمیل ظرفیت
 
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان                2  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 11