شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 01 مهر 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,240
بازدید دیروز: 25,758
بازدید کل: 144,264,592
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 56
کاربران حاضر: 56


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اراک مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 7 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 9 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 7 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 10 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7 -  
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 - توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 -  
روزانه دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 11 -  
روزانه دانشگاه بجنورد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
روزانه دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه شهرکرد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 - مختص کارکنان شاغل مرد ناجا – برابر شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی امین – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت رویاداهای ورزشی 15 -  
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت رویاداهای ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رویاداهای ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویاداهای ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویاداهای ورزشی 9 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویاداهای ورزشی 9 -  
نوبت دوم دانشگاه اراک مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 2 -  
نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 1 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 4 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 12 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اراک مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد   مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت رویدادهای ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رویدادهای ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویدادهای ورزشی 3 -  
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 30 - آموزش محور
مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) مدیریت بازاریابی در ورزش 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازاریابی در ورزش 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی در ورزش 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 12 -  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12 -  
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت رویدادهای ورزشی 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) مدیریت رویدادهای ورزشی 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مدیریت رویدادهای ورزشی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویدادهای ورزشی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت بازاریابی در ورزش 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رسانه های ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار مدیریت رسانه های ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رویدادهای ورزشی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 10 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 15 - توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 20 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذر آبادگان - ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران مدیریت رسانه های ورزشی 20 -  

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی در ورزش 4  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 1  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 2  
روزانه دانشگاه قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 6 فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 2  
روزانه دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویاداهای ورزشی 1  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 2  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش 3  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 2  
نوبت دوم دانشگاه جهرم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 2  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 4  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1  
مجازی دولتی دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت رویدادهای ورزشی 33 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت مدیریت رویدادهای ورزشی 9 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت بازاریابی در ورزش 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت بازاریابی در ورزش 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت بازاریابی در ورزش 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت بازاریابی در ورزش 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 3  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 11  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رسانه های ورزشی 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رسانه های ورزشی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار مدیریت رسانه های ورزشی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مدیریت رویدادهای ورزشی 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری مدیریت رویدادهای ورزشی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مدیریت رویدادهای ورزشی 3  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت بازاریابی در ورزش 17  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک مدیریت بازاریابی در ورزش 15  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد مدیریت بازاریابی در ورزش 5  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز مدیریت بازاریابی در ورزش 5  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت بازاریابی در ورزش 10  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار مدیریت بازاریابی در ورزش 5  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 5  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی 13  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 5 فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 5 توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 20  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 16  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 17  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذر آبادگان - ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 9  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 12  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 8