شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 فروردین 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,881
بازدید دیروز: 24,935
بازدید کل: 151,416,545
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 120
کاربران حاضر: 120

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه تبریز استراتژی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران استراتژی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان استراتژی 13 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان استراتژی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران استراتژی - 10  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران استراتژی 8 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه کاشان استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج استراتژی 18 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس استراتژی 10 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه تبریز بازاریابی 4    
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران بازاریابی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی 9 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان بازاریابی 6    
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بازاریابی 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران بازاریابی 15 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 8 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) رفتار سازمانی و منابع انسانی - 10 فقط زن
روزانه دانشگاه تبریز رفتار سازمانی و منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی 20 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود رفتار سازمانی و منابع انسانی 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی - 10  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
روزانه دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
روزانه دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن گیلان) عملیات و زنجیره تامین 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران عملیات و زنجیره تامین 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان عملیات و زنجیره تامین 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود عملیات و زنجیره تامین 12 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران عملیات و زنجیره تامین 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر عملیات و زنجیره تامین 8 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران عملیات و زنجیره تامین 8 -  
روزانه دانشگاه کاشان عملیات و زنجیره تامین 5 -  
روزانه دانشگاه یزد عملیات و زنجیره تامین 10 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی عملیات و زنجیره تامین 9 -  
روزانه دانشگاه تبریز فناوری 4 -  
روزانه دانشگاه تهران فناوری 5 -  
روزانه دانشگاه سمنان فناوری 8 -  
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوری 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف تهران فناوری 11 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فناوری 8 -  
روزانه دانشگاه تبریز مالی 4 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مالی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مالی 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مالی 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران مالی 15 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مالی 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران مالی - 10  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی 8 -  
روزانه دانشگاه کاشان مالی 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مالی 5 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مالی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز استراتژی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران استراتژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) استراتژی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان استراتژی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان استراتژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران استراتژی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه کاشان استراتژی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج استراتژی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس استراتژی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان بازاریابی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بازاریابی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران بازاریابی 15 - با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 2 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) رفتار سازمانی و منابع انسانی - 6 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تبریز رفتار سازمانی و منابع انسانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود رفتار سازمانی و منابع انسانی 9 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در فومن استان گیلان) عملیات و زنجیره تامین 8 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان عملیات و زنجیره تامین 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود عملیات و زنجیره تامین 12 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر عملیات و زنجیره تامین 8 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران عملیات و زنجیره تامین 5 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان عملیات و زنجیره تامین 3 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد عملیات و زنجیره تامین 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز فناوری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان فناوری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوری 7 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فناوری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مالی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مالی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مالی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران مالی 15 - با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مالی 10 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان مالی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مالی 4 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) استراتژی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه خوارزمی - تهران استراتژی 14 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژی 25 - شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان بازاریابی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه خوارزمی - تهران بازاریابی 14 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دولتی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر رفتار سازمانی و منابع انسانی 25 - شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دولتی دانشگاه خوارزمی - تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 14 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان عملیات و زنجیره تامین 20 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه اصفهان مالی 20 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز استراتژی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) استراتژی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) استراتژی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران استراتژی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز استراتژی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز بازاریابی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) بازاریابی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) بازاریابی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران بازاریابی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بازاریابی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز رفتار سازمانی و منابع انسانی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران عملیات و زنجیره تامین 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فناوری 4   محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) فناوری 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) فناوری 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوری 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مالی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مالی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مالی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز عملیات و زنجیره تامین 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز فناوری 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مالی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان انرژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز انرژی 8 -  
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج عملیات و زنجیره تأمین 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب عملیات و زنجیره تأمین 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین عملیات و زنجیره تأمین 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار عملیات و زنجیره تأمین 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل عملیات و زنجیره تأمین 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری عملیات و زنجیره تأمین 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور   دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه عملیات و زنجیره تأمین 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم عملیات و زنجیره تأمین 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج فناوری 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین فناوری 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار فناوری 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل فناوری 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری فناوری 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه فناوری 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم فناوری 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار مالی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مالی 10 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب انرژی 8 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل بازاریابی 20 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)- تبریز بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور عملیات و زنجیره تأمین 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)- مشهد مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)- مشهد مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان مالی 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی فارابی - مهرشهر کرج استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران مالی 10 - آموزش محور