شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,677
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,754
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 112
کاربران حاضر: 114

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397


مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
روزانه دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  
 

مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – کد ضریب 2

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان                5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 9 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 13 -  
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 15 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 6 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -