شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 28,744
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,315
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 113
کاربران حاضر: 114

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 4 -  
روزانه دانشگاه تبریز استراتژی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران استراتژی 7 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) استراتژی 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی استراتژی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان استراتژی 8 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان استراتژی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 13 -  
روزانه دانشگاه شیراز استراتژی 6 -  
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران استراتژی 7 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران استراتژی 6 -  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژی 8 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران استراتژی 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 10 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه کاشان استراتژی 4 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج استراتژی 12 -  
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس استراتژی 10 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی بازاریابی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بازاریابی 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران بازاریابی 7 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 10 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازاریابی 8 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) - (ویژه خواهران) رفتار سازمانی و منابع انسانی - 9 فقط زن
روزانه دانشگاه خوارزمی رفتار سازمانی و منابع انسانی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود رفتار سازمانی و منابع انسانی 9 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 -  
روزانه دانشگاه یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 -  
روزانه دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6 -  
روزانه دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 3 -  
روزانه دانشگاه تهران عملیات و زنجیره تامین 7 -  
روزانه دانشگاه تهران عملیات و زنجیره تامین 6 - محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) عملیات و زنجیره تامین 8 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی عملیات و زنجیره تامین - 12 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان عملیات و زنجیره تامین 8 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود عملیات و زنجیره تامین 3 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران عملیات و زنجیره تامین 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران عملیات و زنجیره تامین 6 -  
روزانه دانشگاه کاشان عملیات و زنجیره تامین 4 -  
روزانه دانشگاه تهران فناوری 7 -  
روزانه دانشگاه سمنان فناوری 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوری 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف تهران فناوری 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فناوری 6 -  
روزانه دانشگاه تبریز مالی 3 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی مالی 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مالی 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مالی 10 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مالی 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران مالی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مالی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز استراتژی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران استراتژی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) استراتژی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان استراتژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان استراتژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران استراتژی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژی 8 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران استراتژی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 2 - فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه کاشان استراتژی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس استراتژی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران بازاریابی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بازاریابی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران بازاریابی 20 - شرایط در انتهای دفترچه - با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 2 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد بازاریابی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازاریابی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) - (ویژه خواهران) رفتار سازمانی و منابع انسانی - 4 فقط زن
نوبت دوم دانشگاه سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود رفتار سازمانی و منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد رفتار سازمانی و منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران عملیات و زنجیره تامین 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران عملیات و زنجیره تامین 4 - محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان) عملیات و زنجیره تامین 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان عملیات و زنجیره تامین 4 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود عملیات و زنجیره تامین 1 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران عملیات و زنجیره تامین 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران عملیات و زنجیره تامین 5 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان عملیات و زنجیره تامین 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران فناوری 7 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان فناوری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوری 8 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف تهران فناوری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران فناوری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مالی 8 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی - تهران مالی 20 - شرایط در انتهای دفترچه - با همکاری سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف - تهران مالی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی 6 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مالی 8 -  
مجازی دانشگاه اصفهان استراتژی 14 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی استراتژی 15 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژی 20 - شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان بازاریابی 14 - آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی بازاریابی 15 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 20 - آموزش محور
مجازی دانشگاه صنعتی مالک اشتر رفتار سازمانی و منابع انسانی 20 - شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه خوارزمی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 15 - آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه اصفهان مالی 14 - آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز استراتژی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا) استراتژی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) استراتژی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) استراتژی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی استراتژی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 9 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهی واقع در قشم) استراتژی 10 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا) بازاریابی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) بازاریابی 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) بازاریابی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی بازاریابی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بازاریابی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی رفتار سازمانی و منابع انسانی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی عملیات و زنجیره تامین - 12 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا) فناوری 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران فناوری 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مالی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مالی 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مالی 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند استراتژی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار استراتژی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر استراتژی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز استراتژی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازاریابی 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند بازاریابی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازاریابی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر بازاریابی 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز بازاریابی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند رفتار سازمانی و منابع انسانی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار رفتار سازمانی و منابع انسانی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم عملیات و زنجیره تامین 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم فناوری 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند مالی 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان مالی 10 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مالی 10 -  
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 8 - آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 8 - آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران استراتژی 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی استراتژی 15 - شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری استراتژی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل بازاریابی 20 - با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)- تبریز بازاریابی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان مالی 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران استراتژی 10 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الکترونیکی ایرانیان بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران بازاریابی 10 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 10 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران مالی 10 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی استراتژی 15 - آموزش محور- محل تحصیل تهران
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی بازاریابی 15 - آموزش محور- محل تحصیل تهران
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه خوارزمی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 15 - آموزش محور- محل تحصیل تهران
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی 40 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 8 - آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 8 - آموزش محورضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت اول در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

رشته هایی که در پذیرش اولیه بودند و در تکمیل ظرفیت هم دارای پذیرش بودند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 2  
روزانه دانشگاه تبریز استراتژی 2  
روزانه دانشگاه سمنان بازاریابی 2  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود رفتار سازمانی و منابع انسانی 1  
روزانه دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 4  
روزانه دانشگاه سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 1  
روزانه دانشگاه تبریز عملیات و زنجیره تامین 3  
روزانه دانشگاه خوارزمی عملیات و زنجیره تامین 1 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان فناوری 1  
روزانه دانشگاه سمنان مالی 1  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان استراتژی 1  
نوبت دوم دانشگاه تبریز استراتژی 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان استراتژی 3  
نوبت دوم دانشگاه سمنان بازاریابی 3  
نوبت دوم دانشگاه سمنان رفتار سازمانی و منابع انسانی 3  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود رفتار سازمانی و منابع انسانی 4  
نوبت دوم دانشگاه سمنان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان فناوری 2  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مالی 1  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مالی 1  
مجازی دانشگاه اصفهان استراتژی 3 آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی استراتژی 11 آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 20 آموزش محور
مجازی دانشگاه اصفهان بازاریابی 7 آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی بازاریابی 9 آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 20 آموزش محور
مجازی دانشگاه خوارزمی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8 آموزش محور - محل تحصیل تهران
مجازی دانشگاه اصفهان مالی 5 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز استراتژی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی استراتژی 6 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهی واقع در قشم) استراتژی 10  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی بازاریابی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی رفتار سازمانی و منابع انسانی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی عملیات و زنجیره تامین 2 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مالی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب استراتژی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند استراتژی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار استراتژی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر استراتژی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم استراتژی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان استراتژی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز استراتژی 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار بازاریابی 19  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب بازاریابی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند بازاریابی 14  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار بازاریابی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر بازاریابی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان بازاریابی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز بازاریابی 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب رفتار سازمانی و منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند رفتار سازمانی و منابع انسانی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار رفتار سازمانی و منابع انسانی 12  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم رفتار سازمانی و منابع انسانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان رفتار سازمانی و منابع انسانی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز رفتار سازمانی و منابع انسانی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم عملیات و زنجیره تامین 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم فناوری 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب مالی 4  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند مالی 13  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم مالی 9  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان مالی 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز مالی 7  
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 7 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 2 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 2 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 7 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 3 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 39 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 7 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 2 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 3 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 7 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 3 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 5 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 6 آموزش محور
مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 6 آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - قزوین استراتژی 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری استراتژی 18  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل بازاریابی 6 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص)- تبریز بازاریابی 10  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار مالی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان مالی 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان مالی 15  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران استراتژی 2 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی الکترونیکی ایرانیان بازاریابی 40 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران بازاریابی 30 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران بازاریابی 7 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران رفتار سازمانی و منابع انسانی 3 آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران مالی 1 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران استراتژی 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج استراتژی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین استراتژی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل استراتژی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری استراتژی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه استراتژی 6 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بازاریابی 40 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج بازاریابی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین بازاریابی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل بازاریابی 6 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری بازاریابی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه بازاریابی 6 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم بازاریابی 39 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج رفتار سازمانی و منابع انسانی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین رفتار سازمانی و منابع انسانی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری رفتار سازمانی و منابع انسانی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه رفتار سازمانی و منابع انسانی 6 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 6 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج مالی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین مالی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مالی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مالی 7 آموزش محور
مجازی ویژه شاغلین دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مالی 7 آموزش محور

کد رشته هایی که پذیرش اولیه نبودند و در تکمیل ظرفیت اضافه شدند

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گرایش ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار بازاریابی 20
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل بازاریابی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور عملیات و زنجیره تأمین 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد مالی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف- زاهدان مالی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز مالی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مالی 20
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس مالی 20
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه) استراتژی 6


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت دوم (بهمن) در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان گرایش ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار بازاریابی 12
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مالی 18
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس مالی 16