شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,814
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,891
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 91

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396


مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
روزانه دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
مجازی دانشگاه تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت اول در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
مدیریت جهانگردی - گرایش بازاریابی جهانگردی – تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 13  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 13  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 18  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 


 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت دوم (بهمن) در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 1
 

 

مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – کد ضریب 2

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان                5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 8 -  
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 15 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 8 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت اول در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
مدیریت جهانگردی - گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – تکمیل ظرفیت

                                                                                         
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 4  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 17  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 5  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 19  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه