شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 23,972
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,049
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 71
کاربران حاضر: 71


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 -  
روزانه دانشگاه تهران 6 -  
روزانه دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 9 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان جزیره کیش) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 9 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی- تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 4  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 10  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 19  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 


مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – کد ضریب 2

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان                5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 9 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 8 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 7 -  
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 12 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 9 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 20 -  

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 19  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان 20  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور 19  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه