شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,064
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,141
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 73
کاربران حاضر: 73


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394


مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی – کد ضریب 1

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 -  
روزانه دانشگاه تهران - 3  
روزانه دانشگاه سمنان 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 10 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر 8 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران - 3  
نوبت دوم دانشگاه  سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر 7 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 20 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 40 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران - 40 آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
مدیریت جهانگردی – گرایش بازاریابی جهانگردی- تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 1  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر 3  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر 2  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد 15  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین 14  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 20  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان در جزیره کیش) 15  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی – کد ضریب 2

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 10 -  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر 8 -  
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 18 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر 7 -  
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور 20 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
مدیریت جهانگردی – گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی عنوان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان 1  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر 3  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر 2  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر – ایلام 16  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان 11  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور 7  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه