شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 آبان 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,022
بازدید دیروز: 31,740
بازدید کل: 125,188,593
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 106
کاربران حاضر: 107


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1148- مدیریت MBA (با ضرایب گرایش 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران 8 فقط زن-نیمسال دوم
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران 6 فقط زن- آموزش محور -نیمسال دوم
روزانه دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره) –قزوین 5 گرایش اقتصاد مدیریت
روزانه دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) –قزوین 5 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه تبریز 3 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تبریز 4 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت - محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش مدیریت بازاریابی-نیمسال دوم
روزانه دانشگاه تهران 5 گرایش مدیریت توسعه و سازمان منابع انسانی-نیمسال دوم
روزانه دانشگاه خوارزمی- تهران 10 تهران- گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی- تهران 10 تهران- گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان 5 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه سمنان 4 گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه سمنان 4 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
روزانه دانشگاه سمنان 5 گرایش مدیریت تکنولوژی
روزانه دانشگاه سمنان 6 گرایش مدیریت عملیات
روزانه دانشگاه سمنان 4 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه شاهرود 16  
روزانه دانشگاه شاهرود 15 آموزش محور
روزانه دانشگاه شیراز 6 آموزش محور- گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران 7 عنوان رشته مدیریت MBA می ­باشد.
روزانه دانشگاه صنعتی شریف –تهران 23 دانشچویان در هنگام تحصیل امکان انتخاب گرایش تخصصی را دارند. شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی شریف –تهران 8 گرایش مدیریت تکنولوژی- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 8 فقط مرد- تهران- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش استراتژی
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش کارآفرینی
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران 10 محل اجرا دانشکده مدیریت، علم و فناوری
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)- تهران 2 فقط زن -نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)- تهران 4 فقط زن- آموزش محور -نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه بین­ المللی امام خمینی (ره) –قزوین 3 گرایش اقتصاد مدیریت
نوبت دوم دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره) –قزوین 3 گرایش بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 2 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 3 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت - محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 گرایش مدیریت توسعه و سازمان منابع انسانی-نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 مدیریت بازاریابی-نیمسال دوم
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی- تهران 5 تهران- گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی- تهران 5 تهران- گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش مدیریت بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش مدیریت تکنولوژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 گرایش مدیریت عملیات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 3 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 12  
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 7 آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران 2 عنوان رشته مدیریت MBA می ­باشد.
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- تهران 1 آموزش محور - عنوان رشته مدیریت MBA می ­باشد
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شریف –تهران 11 دانشجویان در هنگام تحصیل امکان انتخاب گرایش تخصصی را دارند. شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر 8 فقط مرد- تهران شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش استراتژی
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش مدیریت بازاریابی
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه علوم اقتصادی 8 گرایش کارآفرینی
نوبت دوم  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران 10 محل اجرا دانشکده مدیریت، علم و فناوری
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –تهران غرب 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –تهران غرب 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –مرکزدماوند 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران –مرکزدماوند 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان –واحد قشم 15 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان –مرکز همدان 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان –مرکز همدان 15 آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ (غیرانتفاعی) 15 گرایش استراتژی- شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه علوم و فنون مازندران- بابل (غیرانتفاعی) 15 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی خاتم –تهران 15 گرایش استراتژی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)- تبریز 15 گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه اصفهان 8 آموزش محور- گرایش استراتژی
مجازی دانشگاه اصفهان 8 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه اصفهان 8 آموزش محور- گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
مجازی دانشگاه اصفهان 8 آموزش محور- گرایش مدیریت عملیات
مجازی دانشگاه اصفهان 8 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش استراتژی
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش استراتژی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش سیستم­های اطلاعاتی مدیریت- محل تحصیل پردیس فارابی قم
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
مجازی دانشگاه خوارزمی- تهران 40 تهران- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز- تهران 40 آموزش محور- عنوان رشته MBA با گرایش­های 1- بازاریابی 2- خدمات 3- استراتژی 4-مالی
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران 10 آموزش محور- گرایش استراتژی
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران 10 آموزش محور- گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران 10 آموزش محور- گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
مجازی مؤسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی- تهران 10 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش استراتژی-محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش استراتژی-محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش استراتژی-محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی- تهران 10 گرایش استراتژی- پردیس خودگردان واقع در تهران- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی- تهران 10 گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی- پردیس خودگردان واقع در تهران- شرایط در انتهای دفترچه
 

 
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 1 گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت عملیات- محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1 تهران- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 10  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت عملیات- محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مدیریت تکنولوژی
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مدیریت عملیات
نوبت دوم دانشگاه سمنان 1 گرایش مدیریت مالی
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر 7 تهران-  شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل 10  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب 9 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 8  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز دماوند 10 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد قشم 13 آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان – مرکز همدان 9 آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران- بابل 4 با همکاری دانشگاه کانپور هندوستان
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) تبریز 3 گرایش مدیریت بازاریابی
مجازی دانشگاه خوارزمی – تهران 10 واحد تهران – آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی - تهران 3 آموزش محور- گرایش استراتژی
مجازی موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی - تهران 5 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 7 پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 13 گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 3 گرایش استراتژی – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 12 مدیریت بازاریابی – محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 مدیریت MBA گرایش بازاریابی – پردیس ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 6 آموزش محور- گرایش تولید و عملیات صنعتی