شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,275
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,352
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 85
کاربران حاضر: 86


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (با ضرایب گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه تهران   9 - محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران - 13  
روزانه دانشگاه سمنان 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه تهران   6 - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه تهران - 7  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ تهران(غیرانتفاعی) 15 - شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 8 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم 9 -  
مجازی دانشگاه تهران   50 - محل تحصیل پردیس قم - شیوه آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش
 
 

مدیریت جهانگردی-برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی (با ضرایب گرایش 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه سمنان 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - فقط مرد
روزانه دانشگاه هنر اصفهان 10 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - شیوه آموزش محور –فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان 2 -  
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی- اصفهان(غیرانتفاعی) 15 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک 8 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد-اشکذر 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی- گرگان 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی قشم 9 -  
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مازیار نور 15 -  
 

 
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت:

بازاریابی جهانگردی

                                                                             
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-ابیک 5  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد 8 محل تحصیل: اشکذر
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی -قزوین 6  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 8  
مجازی دانشگاه تهران 30 محل تحصیل پردیس قم-شیوه آموزش محور
 
 

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبا-ابیک 4  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر-یزد 8 محل تحصیل: اشکذر
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی -قزوین 7  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم 8  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار-نور 7