شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 164
بازدید دیروز: 37,566
بازدید کل: 137,333,479
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 135
کاربران حاضر: 136


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه اراک 2 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه ارومیه 4 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه اصفهان 5 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 20 - گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی-فقط زن
روزانه دانشگاه بیرجند 9 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه تبریز 6 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه تبریز 6 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 5 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه تهران 9 - محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران 12 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 6 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش-محل تحصیل کرج
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 3 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 6 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه شاهرود 8 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه شاهرود 6 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی- شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 6 - گرايش مدیریت بازاریابی در ورزش
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 5 - گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 7 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی- فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 7 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی-فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه گیلان-رشت 7 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
روزانه دانشگاه مازنداران-بابلسر 9 -  
نوبت دوم دانشگاه اراک 1 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 3 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) 10 - گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی- شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 3 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه تبریز 3 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
نوبت دوم دانشگاه تبریز 3 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران 3 - مازاد بر ظرفیت- محل تحصیل کرج گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 4 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 3 - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی- شیوه آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 - شیوه آموزش محور-گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 2 - گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران اهواز 2 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی-شیوه آموزش محور-فقط زن
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرايش مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي-شیوه آموزش محور- فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه گیلان-رشت 3 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
نوبت دوم دانشگاه مازنداران-بابلسر 5 -  
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 15 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی-محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز بندرعباس(واحد قشم) 15 - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب 15 -  
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب 15 - گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب 15 - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب 15 - گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی-شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز تهران (واحد ری) 15 - گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز کرج 15 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز کرج 15 - گرایش مدیریت رسانه­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز کرج 15 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نورمرکز کرج 15 - گرایش مدیریت رسانه ­های ورزشی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی-شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 15 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی-شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه بین ­المللی امام رضا-مشهد-غیرانتفاعی 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه بین­ المللی امام رضا-مشهد-غیرانتفاعی 15 - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه شمال-آمل(غیرانتفاعی) 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه علم وفرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) 15 - گرایش مدیریت رسانه­ های ورزشی
مجازی دانشگاه تهران 50 - محل تحصیل پردیس قم- شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه تهران 60 - شیوه آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه شاهرود 50 - شیوه آموزش محور - گرایش­های مدیریت بازاریابی در  ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­ های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس دانشگاه تبریز واقع در شهر جلفا- منطقه آزاد ارس-گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 15 - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 15 - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی- محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا- گرایش­های بازاریابی در  ورزش، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­ های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش- گرایش­های مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه­ های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج –گرایش­های مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی، مدیریت رسانه ­های ورزشی، مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
پردیس خودگردان دانشگاه رازی کرمانشاه 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی 15 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه -  گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران اهواز 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه -  گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش­های تفریحی
پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران اهواز 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه - گرایش مدیریت راهبردی در سازمان­های ورزشی


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت پذیرش توضیحات
روزانه دانشگاه اراک 1 گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
روزانه دانشگاه شاهرود 1 گرایشهای مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی ، مدیریت رویدادهای ورزشی
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار 6 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
روزانه دانشگاه کردستان 6  
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 3 گرایشهای مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی ، مدیریت رویدادهای ورزشی
نوبت دوم دانشگاه شاهرود 2 گرایشهای مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی ، مدیریت رویدادهای ورزشی – شیوه آموزش محور
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار 2 گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
مجازی دانشگاه تهران 30 محل تحصیل پردیس قم – شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه شاهرود 50 شیوه آموزش محور - گرایشهای مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان ورزشی و مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی، مدیریت رسانه های ورزشی ، مدیریت رویدادهای ورزشی