شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 16 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 35,334
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,331,083
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 134
کاربران حاضر: 135


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1391


 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم  
روزانه دانشگاه اراک 4 -  
روزانه دانشگاه ارومیه 8 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 6 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 3 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه الزهرا(س) 7 - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا- همدان 4 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه بیرجند 5 -  
روزانه دانشگاه تبریز 15 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 5 -  
روزانه دانشگاه تهران 11 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 14 - محل تحصیل کرج
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 4 - فقط مرد
روزانه دانشگاه شاهرود 6 -  
روزانه دانشگاه شاهرود 6 - شیوه آموزش محور
روزانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 5 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران اهواز 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان- رشت 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران- بابلسر 7 -  
شبانه دانشگاه ارومیه 4 -  
شبانه دانشگاه الزهرا(س) 5 - فقط زن
شبانه دانشگاه الزهرا(س) 5 - فقط زن-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه بوعلی سینا-همدان 1 - فاقد خوابگاه
شبانه دانشگاه بیرجند 1 -  
شبانه دانشگاه تبریز 5 -  
شبانه دانشگاه تهران 10 -  
شبانه دانشگاه خوارزمی تهران 5 - محل تحصیل تهران
شبانه دانشگاه خوارزمی تهران 15 - محل تحصیل تهران-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه رازی کرمانشاه 1 - فقط زن
شبانه دانشگاه رازی کرمانشاه 2 - فقط مرد
شبانه دانشگاه شاهرود 3 -  
شبانه دانشگاه شاهرود 3 - شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 -  
شبانه دانشگاه شهید چمران اهواز 2 -  
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
شبانه دانشگاه گیلان-رشت 2 -  
شبانه دانشگاه مازندران-بابلسر 3 -  
نیمه حضوری دانشگاه ارومیه 12 - محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بندرعباس(واحد قشم) 15 - شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران(واحد ری) 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران(واحد ری) 15 - شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد(غیرانتفاعی) 18 -  
غیرانتفاعی دانشگاه شمال-آمل(غیرانتفاعی) 18 -  
مجازی دانشگاه تهران 60 - شیوه آموزش محور
بین ­الملل دانشگاه تهران 15 - محل تحصیل واحد بین المللی ارس واقع در جلفا
بین­ الملل دانشگاه تهران 20 - محل تحصیل واحد بین ­المللی ارس واقع در جزیره کیشضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت
 

                                                                                                                                 
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محصل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس –واحد قشم 8 شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران واحد ری 5  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران واحد ری 7 شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 7 مدیریت رسانه های ورزشی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 12 مدیریت رسانه های ورزشی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 7  
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز کرج 12 شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی دانشگاه امام رضا (ع) مشهد -غیرانتفاعی 5  
غیرانتفاعی دانشگاه شمال –آمل - غیرانتفاعی 10