شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 17 آذر 1401
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 36,997
بازدید دیروز: 28,116
بازدید کل: 137,332,746
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 153
کاربران حاضر: 155


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1390


 
دوره
کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 1664 دانشگاه ارومیه 8 -  
روزانه 1665 دانشگاه اصفهان 4 -  
روزانه 1666 دانشگاه اصفهان 12 - شیوه آموزش محور
روزانه 1667 دانشگاه الزهرا (س) 8 - فقط زن
روزانه 1668 دانشگاه بیرجند 9 -  
روزانه 1669 دانشگاه تبریز 8 -  
روزانه 1670 دانشگاه تهران 12 -  
روزانه 1671 دانشگاه رازی کرمانشاه 5 -  
روزانه 1672 دانشگاه شاهرود 5 -  
روزانه 1673 دانشگاه شهید باهنر کرمان 5 -  
روزانه 1674 دانشگاه شهید چمران اهواز 5 -  
روزانه 1675 دانشگاه علامه طباطبایی 14 -  
روزانه 1676 دانشگاه گیلان- رشت 6 -  
روزانه 1677 دانشگاه گیلان- رشت 19 - شیوه آموزش محور
روزانه 1678 دانشگاه مازندران- بابلسر 5 -  
شبانه 1679 دانشگاه ارومیه 4 -  
شبانه 1680 دانشگاه الزهرا (س) 8 - فقط زن
شبانه 1681 دانشگاه بیرجند 2 -  
شبانه 1682 دانشگاه تبریز 5 -  
شبانه 1683 دانشگاه تربیت معلم تهران 25 - محل تحصیل تهران- شیوه آموزش محور
شبانه 1684 دانشگاه تهران 12 -  
شبانه 1685 دانشگاه رازی کرمانشاه 2 -  
شبانه 1686 دانشگاه شاهرود 5 -  
شبانه 1687 دانشگاه شهید باهنر کرمان 2 -  
شبانه 1688 دانشگاه شهید چمران اهواز 5 -  
شبانه 1689 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - شیوه آموزش محور
شبانه 1690 دانشگاه گیلان- رشت 2 -  
شبانه 1691 دانشگاه مازندران- بابلسر 4 -  
نیمه حضوری 1692 دانشگاه ارومیه 12 - محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور 1693 دانشگاه پیام نور مرکز بندر عباس (واحد قشم) 19 - شیوه آموزش محور
پیام نور 1694 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 19 -  
پیام نور 1695 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد ری) 25 - شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی 1696 دانشگاه شمال- آمل (غیر انتفاعی) 19 -  
بین الملل 1697 دانشگاه تهران 25 - محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش