شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,207
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,992
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 107
کاربران حاضر: 108


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سال 1390


مدیریت صنعتی

دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3319 دانشگاه اصفهان 6 -  
روزانه 3320 دانشگاه اصفهان 12 - شیوه آموزش محور
روزانه 3321 دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه 3322 دانشگاه تهران - 6 گرایش تحقیق در عملیات                               
روزانه 3323 دانشگاه تهران 6 - گرایش تولید
روزانه 3324 دانشگاه خلیج فارس بوشهر 15 -  
روزانه 3325 دانشگاه شهید بهشتی 8 - گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 3326 دانشگاه شهید بهشتی 8 - گرایش تولید
روزانه 3327 دانشگاه شیراز 10 - گرایش تولید
روزانه 3328 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 3329 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش تولید
روزانه 3330 دانشگاه فردوسی مشهد 6 - گرایش تولید
روزانه 3331 دانشگاه گیلان –رشت 10 -  
روزانه 3332 دانشگاه مازندران- بابلسر 6 - گرایش مدیریت تولید و عملیات
روزانه 3333 دانشگاه یزد 8 - گرایش تولید
شبانه 3334 دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره) قزوین 19 - شیوه آموزش محور
شبانه 3335 دانشگاه تهران - 6 گرایش تحقیق در عملیات
شبانه 3336 دانشگاه تهران 6 - گرایش تولید
شبانه 3337 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش تحقیق در عملیات
شبانه 3338 دانشگاه شهید بهشتی 2 - گرایش تولید
شبانه 3599 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش تحقیق در عملیات - شیوه آموزش محور
شبانه 3600 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش تولید - شیوه آموزش محور
شبانه 3339 دانشگاه شیراز 2 - گرایش تولید
شبانه 3340 دانشگاه فردوسی مشهد 4 - گرایش تولید
شبانه 3341 دانشگاه گیلان- رشت 5 -  
شبانه 3342 دانشگاه مازندران - بابلسر 5 - گرایش مدیریت تولید و عملیات
شبانه 3343 دانشگاه یزد 6 - گرایش تولید
نیمه حضوری 3344 دانشگاه تربیت مدرس 12 -  
غیر انتفاعی 3345 مؤسسه غیر انتفاعی ارشاد- دماوند 19 - فقط زن- گرایش مالی
غیر انتفاعی 3346 مؤسسه غیر انتفاعی ارشاد- دماوند 19 - فقط مرد- گرایش مالی
غیر انتفاعی 3347 مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی- یزد 19 -  
غیر انتفاعی 3348 مؤسسه غیر انتفاعی کار 19 - محل تحصیل واحد قزوین
مجازی 3349 دانشگاه تهران 62 - شیوه آموزش محور
مجازی 3350 مؤسسه غیر انتفاعی مجازی  مهر البرز- تهران 50 - شیوه آموزش محور
بین الملل 3351 دانشگاه تهران 25 - محل تحصیل واحد بین­المللی واقع در جزیره کیش
             
 
 مدیریت تکنولوژی
دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3372 دانشگاه علم و صنعت ایران 12 - فقط مرد
روزانه 3598 دانشگاه علامه طباطبایی 10 - گرایش انتقال تکنولوژی
شبانه 3373 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - گرایش انتقال تکنولوژی- شیوه آموزش محور