شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,473
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,945,550
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 169
کاربران حاضر: 170

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398


گرایش بازاریابی جهانگردی

محل قبولی رتبه بدون سهمیه رتبه در سهمیه آزاد
دانشگاه تهران - روزانه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران 1 1


گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی

محل قبولی رتبه بدون سهمیه رتبه در سهمیه آزاد
دانشگاه علامه طباطبایی تهران - روزانه 21 18
دانشگاه مازندران - بابلسر - روزانه 81 78


رتبه های درج شده الزاما آخرین رتبه قبولی نمی باشد

_____________________________________________________________________


جدول زیر نشان دهنده وضعیت رتبه های مختلف در برخی کدرشته های مجموعه جهانگردی می باشد. در این جدول یک ستون مربوط به نمونه رتبه ای (بدون سهمیه) است که در این کدرشته امکان قبولی داشته است و ستون دیگر رتبه ای را نشان می دهد که این کدرشته را انتخاب نموده ولی در آن به دلیل نیاوردن نمره لازم، قبول نشده است. بدیهی است رتبه هایی که نمره قبولی یک کدرشته را آورده اند امکان قبولی در آن کدرشته را داشته اند، اما ممکن است در اولویتهای دیگر خود قبول نهایی شده باشند. همچنین رتبه های بهتر از رتبه ای که به عنوان نمونه قبولی ذکر شده مسلما در صورت انتخاب آن کدرشته قبول می شده اند و رتبه های بدتر از رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است نیز شانسی برای پذیرش در آن کدرشته نداشته اند.


 گرایش بازاریابی جهانگردی

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

نمونه رتبه دارای امکان قبولی نمونه رتبه قبول نشده دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی توضیحات
1 29 روزانه دانشگاه تهران محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
29 - روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) توضیحات در انتهای دفترچه
1 29 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  
29 - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر  
11 - نوبت دوم دانشگاه تهران محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
11 - نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) توضیحات در انتهای دفترچه
11 - نوبت دوم دانشگاه سمنان  
11 - نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  
11 - نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر  
 
 

گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی

نمونه رتبه دارای امکان قبولی نمونه رتبه قبول نشده دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی توضیحات
21 - روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  
21 - روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر  
21 - روزانه دانشگاه هنر اصفهان  
9 - نوبت دوم دانشگاه سمنان  
9 - نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  
9 - نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر