شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 18,741
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,668,526
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 165
کاربران حاضر: 166


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

رتبه مدیریت صنعتی محل قبولی
11 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه تهران - روزانه
36 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
40 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
48 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
51 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
53 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
63 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه علامه طباطبایی –  تهران - روزانه
67 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
69 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
74 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
80 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
83 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
88 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
93 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه علامه طباطبایی –  تهران - روزانه
118 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
139 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه
158 مدیریت صنعتی - تولید -دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) - روزانه
187 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) - روزانه
245 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
307 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - نوبت دوم
378 مدیریت صنعتی - مالی - دانشگاه شیراز - روزانه
432 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه
461 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه فردوسی مشهد  - نوبت دوم
479 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه مازندران – بابلسر - روزانه
581 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین - روزانه
625 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه گیلان – رشت - روزانه
669 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین - روزانه
677 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - نوبت دوم
787 مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات - دانشگاه قم  - روزانه - فقط مرد
872 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه شاهرود - روزانه
978 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه شاهرود - روزانه
1872 مدیریت صنعتی - تولید - دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور
2748 مدیریت صنعتی - تولید - مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند (محل تحصیل تهران) - فقط زن
3532 مدیریت صنعتی - مالی - مؤسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 
3740 مدیریت صنعتی - مالی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
5026 مدیریت صنعتی - تولید - مؤسسه غیرانتفاعی کار - قزوین  
10681 مدیریت صنعتی - مالی - مؤسسه غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر
10837 مدیریت صنعتی - تولید - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت - تکمیل ظرفیت
11113 مدیریت صنعتی - مالی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل - تکمیل ظرفیت
11566 مدیریت صنعتی - تولید - مؤسسه غیرانتفاعی البرز – قزوین
13536 مدیریت صنعتی - تولید - مؤسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان 
14203 مدیریت صنعتی - تولید -دانشگاه یزد - پردیس خودگردان


رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد