شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,332
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,619,639
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 85
کاربران حاضر: 85


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393
 

محل قبولی رتبه
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم 4
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم 11
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی 13
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی 14
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی 16
رشته منابع انسانی- دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 17
دانشگاه تبریز-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی 24
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی بین المللی- نیمسال دوم 28
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 36
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 37
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران - روزانه - گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی 59
دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش بازاریابی بین الملل 61
دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی 66
دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش مدیریت تحول 77
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش بازاریابی 79
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش بازاریابی 80
دانشگاه اصفهان – روزانه – گرایش مدیریت مالی 83
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه- فقط زن- گرایش بازرگانی بین الملل 91
دانشگاه تهران- نوبت دوم-گرایش بازاریابی 93
رشته منابع انسانی- دانشگاه تهران- روزانه- نیمسال دوم - گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 112
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل 130
دانشگاه گیلان – رشت - روزانه 143
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی- گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم 153
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی 156
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش بازرگانی بین الملل 157
دانشگاه فردوسی مشهد - روزانه - گرایش مدیریت تحول 172
دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش مدیریت مالی 183
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران- روزانه-نیمسال دوم - گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل 185
دانشگاه تهران- روزانه-گرایش بازاریابی- گرایش بازاریابی-محل تحصیل پردیس فارابی قم 200
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران - روزانه - فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه 215
دانشگاه تبریز - گرایش بازرگانی بین ­المللی- روزانه 224
دانشگاه شهید باهنر کرمان - روزانه 231
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش بازرگانی بین الملل 233
دانشگاه الزهرا(س) - تهران- روزانه- فقط زن گرایش بازاریابی 278
دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش مدیریت تحول 300
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - روزانه - گرایش مدیریت مالی 301
دانشگاه الزهرا(س)- تهران - نوبت دوم- فقط زن - گرایش بازاریابی 339
دانشگاه تبریز- روزانه-گرایش بازاریابی 354
دانشگاه اصفهان - روزانه - گرایش مدیریت تحول 363
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران-نوبت دوم-نیمسال دوم-گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی 369
دانشگاه خلیج فارس بوشهر - روزانه 372
دانشگاه الزهرا(س) - تهران- روزانه- فقط زن  گرایش بازاریابی- آموزش محور 373
دانشگاه ارومیه - روزانه - گرایش بازاریابی 388
دانشگاه اصفهان - نوبت دوم- گرایش بازاریابی 390
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش بازاریابی 395
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - روزانه - گرایش مدیریت مالی 410
دانشگاه یزد- روزانه – گرایش بازاریابی 483
دانشگاه کردستان- سنندج- روزانه - گرایش بازاریابی 528
دانشگاه مازندران- بابلسر - روزانه - گرایش مدیریت تحول 547
دانشگاه خلیج فارس بوشهر - روزانه 551
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط زن-گرایش مدیریت تحول 562
دانشگاه یزد- روزانه - گرایش بازاریابی 673
دانشگاه علامه طباطبایی- تهران -نوبت دوم-فقط مرد - گرایش مدیریت تحول 740
دانشگاه سمنان - روزانه- گرایش مدیریت مالی 791
دانشگاه شهید چمران اهواز - روزانه-گرایش بازاریابی 804
دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان - روزانه - گرایش مدیریت مالی 890
دانشگاه زنجان- روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل 949
دانشگاه ملایر - روزانه 999
دانشگاه حضرت معصومه(ع)-ویژه خواهران-قم- روزانه- فقط زن-گرایش مدیریت تحول 1025
مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران- گرایش بازاریابی 1038
دانشگاه قم-روزانه- فقط مرد- گرایش مدیریت مالی 1061
دانشگاه شهید چمران اهواز - روزانه - گرایش مدیریت تحول 1082
دانشگاه مازندران- بابلسر - نوبت دوم-گرایش مدیریت مالی 1165
دانشگاه یزد-نوبت دوم-گرایش بازاریابی 1246
دانشگاه یزد-نوبت دوم-گرایش بازاریابی 1275
دانشگاهپیام نور استان تهران- تهران غرب- گرایش بازاریابی 1303
دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری- آموزش محور- گرایش بازاریابی 1422
دانشگاه ارومیه - نیمه حضوری - گرایشبازاریابی- مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه 1473
دانشگاه تهران- مجازی- آموزش محور- گرایش بازاریابی- شرایط در انتهای دفترچه 1500
دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- گرایش مدیریت مالی 1521
مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد 1587
مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز-گرایش مدیریت مالی 1781
دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب- آموزش محور- گرایش مدیریت مالی 1854
دانشگاه پیام نور استان تهران- واحد ری- گرایش بازاریابی بین الملل 1997
مؤسسه غیرانتفاعی فروردین- قائمشهر 2120
مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان 2134
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی) 2400
دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی 2584
مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان 2692
مؤسسه غیرانتفاعی غزالی- قزوین-گرایش بازرگانی بین الملل 2888
دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج- آموزش محور- گرایش بازرگانی بین الملل 2958
دانشگاه تهران - مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی 2985
مؤسسه غیرانتفاعی کار- مدیریت بازرگانی- بازاریابی- واحد خرمدره-محل تحصیل واحد خرمدره 3427
مؤسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی- مشهد 3440
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – واحد  قشم-آموزش محور- گرایش بازاریابی 3869
دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش بازاریابی بین المللی 4465
مؤسسه غیرانتفاعی خزر- محمودآباد - گرایش مدیریت مالی 4514
مؤسسه غیرانتفاعی تاکستان استان قزوین - گرایش بازاریابی 6008
مؤسسه غیرانتفاعی پیام- گلپایگان 6565
مؤسسه غیرانتفاعی حکیمان- بجنورد 9817
رشته منابع انسانی-دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش منابع انسانی اسلامی 10572

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است