شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,413
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,198
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 95
کاربران حاضر: 95

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


رتبه محل قبولی
3 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
9 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
10 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
15 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
25 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- فقط مرد
27 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
28 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تولید
42 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
53 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
59 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تولید
67 دانشگاه شیراز-روزانه-گرایش تولید
96 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تولید
101 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تولید
108 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش تحقیق در عملیات
131 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تولید
176 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تولید
203 دانشگاه علامه طباطبایی-روزانه- گرایش تولید-فقط زن
277 دانشگاه یزد-روزانه-گرایش تولید و عملیات
348 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تحقیق در عملیات
404 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش تحقیق در عملیات
431 دانشگاه علم و صنعت ایران-روزانه- مدیریت تکنولوژی- فقط مرد
476 دانشگاه تهران(پردیس قم) روزانه- گرایش تحقیق درعملیات
655 موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت وبرنامه ریزی- روزانه-گرایش مالی
695 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- گرایش تولید – آموزش محور- فقط مرد
709 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- روزانه
772 موسسه عالی آموزش و پزوهش مدیریت وبرنامه ریزی- روزانه-گرایش تولید
882 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- گرایش تولید – آموزش محور- فقط زن
1000 دانشگاه تهران(پردیس قم)- نوبت دوم- گرایش تحقیق در عملیات
1161 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- نوبت دوم
1248 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- آموزش محور- فقط مرد
1271 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- آموزش محور- فقط مرد
1364 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- مدیریت تکنولوژی- گرایش انتقال تکنولوژی- آموزش محور- فقط مرد
1516 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری
2643 دانشگاه تهران- پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش تولید
2913 موسسه غیرانتفاعی کار قزوین
3611 دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور- گرایش تولید
8390 دانشگاه تهران- پردیس قم- مجازی آموزش محور- گرایش تولید

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است