شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 25,633
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,642,940
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 78
کاربران حاضر: 79


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

رتبه محل قبولی
3 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی بین الملل
7 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
8 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
11 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی بین الملل
21 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی بین الملل
26 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
28 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش بازاریابی
30 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
46 دانشگاه تهران-نوبت دوم-گرایش بازاریابی
61 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
62 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
63 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازاریابی
69 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
70 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش مدیریت بیمه
72 دانشگاه تبریز-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
79 دانشگاه شهیدبهشتی-روزانه-گرایش بازرگانی بین المللی
91 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
93 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- گرایش بازرگانی بین الملل- فقط مرد
95 دانشگاه تهران- نوبت دوم- گرایش بازاریابی
110 دانشگاه تهران-روزانه-گرایش مدیریت بیمه
117 دانشگاه اصفهان-روزانه- گرایش بازاریابی
123 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- گرایش بازاریابی- فقط زن
128 دانشگاه تهران-نوبت دوم- گرایش بازاریابی بین المللی
143 دانشگاه مازندران-بابلسر-روزانه
148 دانشگاه کردستان-سنندج-روزانه
157 دانشگاه اصفهان-روزانه- گرایش مدیریت مالی
179 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل
199 دانشگاه علامه طباطبایی- روزانه- گرایش بازرگانی بین الملل- فقط مرد
203 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
211 دانشگاه تهران- نوبت دوم- گرایش مدیریت بیمه
215 دانشگاه علامه طباطبایی – روزانه- گرایش مدیریت بیمه- فقط زن
221 دانشگاه اصفهان-روزانه-گرایش بازاریابی
224 دانشگاه فردوسی مشهد-روزانه- گرایش بازاریابی بین الملل
227 دانشگاه تهران-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش منابع انسانی بین الملل
237 دانشگاه شهیدچمران اهواز- روزانه- گرایش بازاریابی
244 دانشگاه الزهرا (س)- روزانه-گرایش بازاریابی- فقط زن
256 دانشگاه شهیدچمران اهواز- روزانه- گرایش مدیریت مالی
260 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت تحول
264 دانشگاه تهران-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
283 دانشگاه تبریز-  روزانه- گرایش بازرگانی بین المللی
330 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت تحول
332 دانشگاه تهران-روزانه- گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس قم
333 دانشگاه فردوسی مشهد- روزانه-گرایش مدیریت تحول
336 دانشگاه شیراز- روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی
359 دانشگاه علامه طباطبایی-نوبت دوم-گرایش بازاریابی-شیوه آموزش محور-فقط مرد
369 دانشگاه الزهرا (س)- روزانه-گرایش بازاریابی- فقط زن
420 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش مدیریت مالی
433 دانشگاه تهران – پردیس قم- روزانه- گرایش مدیریت بیمه
442 دانشگاه الزهرا (س) – نوبت دوم-  گرایش بازاریابی- فقط زن
469 دانشگاه یزد – روزانه – مدیریت مالی
497 دانشگاه مازندران- بابلسر- روزانه
509 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه-گرایش بازاریابی
648 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
653 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
661 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش بازاریابی بین المللی
673 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش بازاریابی بین المللی
675 دانشگاه شهیدچمران اهواز- روزانه-گرایش بازاریابی
679 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش مدیریت مالی
698 دانشگاه تهران (پردیس قم)-روزانه- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
707 دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- گرایش بازاریابی
731 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری- گرایش بازاریابی بین الملل
796 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش بازرگانی داخلی
981 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی- روزانه- گرایش مدیریت تحول
1003 دانشگاه تهران (پردیس قم)-نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
1076 دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان-روزانه-گرایش مدیریت تحول
1087 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری- گرایش بازاریابی بین الملل
1096 دانشگاه الزهرا (س)-  نوبت دوم- گرایش بازاریابی- آموزش محور- فقط زن
1102 دانشگاه تهران-پردیس قم- نوبت دوم- رشته مدیریت منابع انسانی-گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
1147 دانشگاه ملایر-روزانه
1432 دانشگاه تربیت مدرس- نیمه حضوری- گرایش بازاریابی بین الملل
1437 دانشگاه علامه طباطبایی- نوبت دوم- گرایش مدیریت تحول- اموز محور- فقط مرد
1715 دانشگاه پیام نور مرکزتهران غرب- گرایش بازاریابی
1833 دانشگاه شهیدچمران اهواز-پردیس خودگردان- گرایش
1931 دانشگاه تهران- پردیس خودگردان البرز کرج
1970 دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور
2011 دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی)
2063 دانشگاه شیخ بهایی اصفهان (غیرانتفاعی)
2181 دانشگاه پیام نور تهران- واحد ری- گرایش بازاریابی
2194 دانشگاه پیام نور-مرکز تهران غرب-گرایش بازاریابی- آموزش محور
2648 دانشگاه ارومیه- نیمه حضوری-گرایش بازرگانی بین المللی
2661 دانشگاه پیام نور- مرکز کرج – گرایش بازاریابی
3028 دانشگاه پیام نور- مرکز گرمسار-گرایش بازاریابی- آموزش محور
3123 دانشگاه پیام نور-مرکز کرج-گرایش بازرگانی بین الملل- آموزش محور
3693 موسسه غیرانتفاعی مولانا- آبیک قزوین
4058 دانشگاه پیام نور-مرکز بین الملل کیش-گرایش بازرگانی بین الملل- آموزش محور
4089 موسسه غیرانتفاعی کار- واحد خرمدره
4237 دانشگاه تهران- مجازی آموزش محور
5711 دانشگاه تهران-پردیس قم-مجازی اموزش محور- گرایش بازرگانی داخلی
5766 دانشگاه تهران (پردیس قم)-مجازی آموزش محور- رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی
7669 دانشگاه تهران-پردیس قم-مجازی اموزش محور- گرایش مدیریت تحول
8113 دانشگاه تهران-پردیس قم-مجازی اموزش محور- گرایش مدیریت تحول
 
رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است