شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 25 شهریور 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 22,933
بازدید دیروز: 23,149
بازدید کل: 123,944,010
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 50
کاربران حاضر: 50مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت جهانگردی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392
 

رتبه محل قبولی
82 دانشگاه هنر اصفهان، روزانه، برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی
147 دانشگاه علامه طباطبایی ، نوبت دوم، بازاریابی جهانگردی شیوه آموزش محور – فقط مرد
152 دانشگاه علم و فرهنگ تهران (غیرانتفاعی)، بازاریابی جهانگردی شرایط در انتهای دفترچه
184 دانشگاه شیخ بهایی- اصفهان (غیرانتفاعی)، برنامه­ ریزی توسعه جهانگردی
 

رتبه های درج شده فوق آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است


_____________________________________________________________________


جدول زیر نشان دهنده وضعیت رتبه های مختلف در برخی کدرشته های مجموعه جهانگردی می باشد. در این جدول یک ستون مربوط به نمونه رتبه ای است که در این کدرشته امکان قبولی داشته است و ستون دیگر رتبه ای را نشان می دهد که این کدرشته را انتخاب نموده ولی در آن به دلیل نیاوردن نمره لازم، قبول نشده است. بدیهی است رتبه هایی که نمره قبولی یک کدرشته را آورده اند امکان قبولی در آن کدرشته را داشته اند، اما ممکن است در اولویتهای دیگر خود قبول نهایی شده باشند. همچنین رتبه های بهتر از رتبه ای که به عنوان نمونه قبولی ذکر شده مسلما در صورت انتخاب آن کدرشته قبول می شده اند و رتبه های بدتر از رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است نیز شانسی برای پذیرش در آن کدرشته نداشته اند.

 
مدیریت جهانگردی-بازاریابی جهانگردی (با ضرایب گرایش1)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه تهران    محل تحصیل پردیس قم 47 147، 152، 787
روزانه دانشگاه تهران - - 47، 103، 147، 152، 787
روزانه دانشگاه سمنان - 47 152، 787
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فقط زن - 103، 152، 787
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فقط مرد 47 147
نوبت دوم دانشگاه تهران   محل تحصیل پردیس قم - 147، 152، 787
نوبت دوم دانشگاه تهران - 47 103، 147، 152، 787
نوبت دوم دانشگاه سمنان - - 152، 787
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی شیوه آموزش محور –فقط زن 103 152، 787
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی شیوه آموزش محور –فقط مرد 147 -
غیرانتفاعی دانشگاه علم و فرهنگ تهران(غیرانتفاعی) شرایط در انتهای دفترچه 103، 147، 152 787
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین - 147 787
مجازی دانشگاه تهران   محل تحصیل پردیس قم - شیوه آموزش محور 152 -


مدیریت جهانگردی-برنامه ­ریزی توسعه جهانگردی (با ضرایب گرایش 2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات رتبه ای که نمره قبولی آورده است رتبه ای که نمره قبولی نیاورده است
روزانه دانشگاه سمنان - 47 152، 787
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فقط زن - 103، 152، 787
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فقط مرد 47 147
روزانه دانشگاه هنر اصفهان - 47 103،184،787
نوبت دوم دانشگاه سمنان - - 152، 787
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی شیوه آموزش محور –فقط زن 103 152، 787
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی شیوه آموزش محور –فقط مرد 147 -
نوبت دوم دانشگاه هنر اصفهان - - 103،184،787
غیرانتفاعی دانشگاه شیخ بهایی- اصفهان(غیرانتفاعی) - 152، 184 -
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی آبا-آبیک - - 787
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی- قزوین - 147 787
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی مازیار نور - 147 -