شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,698
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,483
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 108
کاربران حاضر: 108


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


رتبه صنعتی محل قبولی
٣ دانشگاه تهران روزانه گرایش تحقیق در عملیات
١١ دانشگاه تهران روزانه گرایش تحقیق در عملیات
٢٧ دانشگاه تربیت مدرس روزانه
٤٢ دانشگاه شهید بهشتی روزانه گرایش تحقیق در عملیات
٥٥ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش تولید
٧٥ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش تحقیق در عملیات
٩٣ دانشگاه تهران شبانه
٩٧ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش تولید
١١١ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط زن-مدیریت تکنولوژی - گرایش انتقال تکنولوژی
١٤١ دانشگاه اصفهان روزانه
١٤٧ دانشگاه علم و صنعت ایران روزانه مدیریت تکنولوژی فقط مرد
١٨٧ دانشگاه اصفهان روزانه
١٩١ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط زن-مدیریت تکنولوژی - گرایش انتقال تکنولوژی
١٩٨ دانشگاه شیراز روزانه گرایش تولید
٢٤٠ دانشگاه شیراز شبانه گرایش تولید
٢٤٧ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- قزوین روزانه
٢٥٨ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش تولید- شیوه آموزش محور
٢٧٣ دانشگاه یزد روزانه تولید و عملیات
٣١٨ روزانه دانشگاه سمنان
٣٢٨ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط زن- گرایش تولید- شیوه آموزش محور
٣٤٦ دانشگاه خلیج فارس بوشهر روزانه
٤٣٣ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش تحقیق در عملیات- شیوه آموزش محور
٤٣٨ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد-مدیریت تکنولوژی - گرایش انتقال تکنولوژی-شیوه آموزش محور
٤٥٩ دانشگاه هرمزگان –بندرعباس روزانه
٥٥١ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط زن- گرایش تحقیق در عملیات- شیوه آموزش محور
٥٥٢ دانشگاه سمنان شبانه
٥٨٦ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد-مدیریت تکنولوژی - گرایش انتقال تکنولوژی-شیوه آموزش محور
٦٠١ دانشگاه تربیت مدرس نیمه حضوری
٧٢٠ دانشگاه تربیت مدرس نیمه حضوری
٧٧١ موسسه غیر انتفاعی ارشاد- دماوند فقط زن- گرایش مالی
٩٢٣ موسسه غیر انتفاعی کار محل تحصیل واحد قزوین
١٣١٣ موسسه غیر انتفاعی ارشاد- دماوند فقط زن- گرایش مالی
٣٤٧٩ دانشگاه تهران محل تحصیل واحد بین المللی واقع در جزیره کیش
 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است