شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 13 اسفند 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 2,607
بازدید دیروز: 31,492
بازدید کل: 118,619,914
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 82
کاربران حاضر: 84مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


رتبه بازرگانی محل قبولی
٣ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی بین الملل
٥ دانشگاه تهران روزانه گرایش بازاریابی
١٢ دانشگاه شهید بهشتی روزانه گرایش بازرگانی بین المللی
١٣ دانشگاه شهید بهشتی روزانه گرایش بازاریابی
٢٣ دانشگاه تهران روزانه گرایش مدیریت بیمه
٢٥ دانشگاه تربیت مدرس روزانه گرایش بازاریابی بین الملل
٣٠ دانشگاه شهید بهشتی روزانه گرایش بازرگانی بین المللی
٣٣ دانشگاه تبریز روزانه گرایش بازرگانی بین المللی
٥٧ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش بازاریابی بین الملل
٧٣ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش بازاریابی
٨٨ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل
١٠٩ دانشگاه الزهرا(س) روزانه گرایش بازاریابی
١٢٣ دانشگاه شاهد روزانه گرایش مالی
١٢٤ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش بازاریابی بین الملل
١٤٠ دانشگاه اصفهان روزانه گرایش بازاریابی
١٤٣ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه
١٥٢ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
١٥٧ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط زن- گرایش مدیریت بیمه
١٧٢ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش مدیریت بیمه
١٧٤ دانشگاه گیلان-رشت روزانه
١٨١ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش تحول
١٨٤ دانشگاه شاهد روزانه گرایش مالی
١٨٦ دانشگاه تبریز روزانه گرایش بازرگانی بین المللی
٢٠٢ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش تحول
٢٠٩ دانشگاه اصفهان روزانه گرایش مدیریت تحول
٢١٩ دانشگاه علامه طباطبایی روزانه فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
٢٢٥ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه آموزش محور
٢٤٣ دانشگاه شهید چمران اهواز روزانه گرایش مالی
٢٤٦ دانشگاه اصفهان روزانه گرایش مدیریت تحول
٢٦٥ دانشگاه فردوسی مشهد روزانه گرایش تحول
٢٩٤ دانشگاه سمنان روزانه گرایش بازاریابی
٣٠١ دانشگاه اصفهان روزانه گرایش مدیریت مالی - آموزش محور
٣٢٣ دانشگاه شاهد روزانه گرایش بازاریابی بین المللی
٣٦٢ دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) شبانه گرایش مدیریت بیمه
٣٦٨ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش بازرگانی بین الملل- شیوه آموزش محور
٣٧٩ دانشگاه سمنان روزانه گرایش مدیریت مالی
٣٨٢ دانشگاه یزد روزانه مدیریت مالی
٣٨٤ دانشگاه اصفهان روزانه گرایش مدیریت تحول - آموزش محور
٤٢٠ دانشگاه سمنان روزانه گرایش بازاریابی
٤٢١ دانشگاه اصفهان روزانه گرایش مدیریت تحول - آموزش محور
٤٤٣ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط زن- گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
٥٤٥ دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان روزانه گرایش مدیریت مالی
٥٨٢ دانشگاه یزد روزانه مدیریت مالی- شیوه آموزش محور
٦٣٢ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط زن- گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
٦٣٣ دانشگاه علامه طباطبایی شبانه فقط مرد- گرایش مدیریت تحول- شیوه آموزش محور
٧٢٣ دانشگاه تربیت مدرس نیمه حضوری گرایش بازاریابی بین الملل
٧٣٢ دانشگاه لرستان- خرم آباد روزانه فقط زن-گرایش بازاریابی
٧٣٧ دانشگاه مازندران-بابلسر شبانه
٧٦٧ دانشگاه ایلام شبانه
٨١٨ دانشگاه پیام نور-مرکز تهران گرایش بازارگانی  بین الملل- شیوه آموزش محور
٨٩٢ موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند فقط زن
١١٩٩ دانشگاه ارومیه نیمه حضوری - محل تحصیل مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
١٢٢٩ موسسه غیرانتفاعی ارس-تبریز گرایش بازرگانی  بین المللی
١٢٤١ موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند فقط مرد
١٢٧٥ موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند فقط زن
١٢٩٣ موسسه غیرانتفاعی امین-فولادشهر اصفهان
١٤٧٩ دانشگاه پیام نور-مرکز گرمسار گرایش بازاریابی
١٨١٩ دانشگاه پیام نور-مرکز کرج گرایش بازرگانی  بین الملل- شیوه آموزش محور
٢٠١١ موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال-رشت
٢٠٦٥ موسسه غیرانتفاعی نیما-محمودآباد
٢٤١٥ دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم) مجازی گرایش بازاریابی- شیوه آموزش محور
٥٠٠٤ دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان (واحد بین الملل چابهار) گرایش مدیریت مالی
 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است