شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 بهمن 1400
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,919
بازدید دیروز: 13,276
بازدید کل: 127,666,704
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 63
کاربران حاضر: 63


مقايسه رتبه و محل قبولي داوطلبان رشته مديريت صنعتي و تکنولوژي در کنکور کارشناسي ارشد سال 1390

                                                                
رتبه کل رتبه پيام نور تراز محل قبولي
1 1 9788 دانشگاه تهران – روزانه - توليد
3 2 9276 دانشگاه تهران – روزانه - توليد
14 - 8575 دانشگاه شيراز – روزانه – توليد
20 7 8392 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه – توليد
22 8 8289 دانشگاه تهران – روزانه – تحقيق در عمليات (ترم بهمن)
23 - 8243 دانشگاه تهران – روزانه – تحقيق در عمليات (ترم بهمن)
24 9 8206 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه – توليد
47 18 7704 دانشگاه تربيت مدرس – روزانه
55 - 7620 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه – توليد
62 - 7509 دانشگاه تهران – شبانه – توليد
71 - 7461 دانشگاه شهيدبهشتي – روزانه – تحقيق در عمليات
78 - 7427 دانشگاه علامه – روزانه – توليد
82 - 7380 دانشگاه علامه – روزانه – توليد
84 - 7355 دانشگاه علامه – روزانه – توليد
86 - 7350 دانشگاه يزد – روزانه – توليد
102 42 7254 دانشگاه علم و صنعت – روزانه – مديريت تکنولوژي – فقط مرد
104 - - دانشگاه علم و صنعت – روزانه – مديريت تکنولوژي – فقط مرد
125 53 7075 دانشگاه تهران – شبانه – تحقيق در عمليات (ترم بهمن)
145 - 6965 دانشگاه شهيدبهشتي – شبانه – تحقيق در عمليات
185 84 6822 دانشگاه فردوسي مشهد – روزانه – توليد
205 - 6782 دانشگاه گيلان (رشت)  روزانه
229 - 6691 دانشگاه يزد – روزانه – توليد
251 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
300 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور - تکنولوژي
319 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
340 144 6361 دانشگاه تربيت مدرس – نيمه حضوري
350 - - دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور
353 - 6332 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – تحقيق در عمليات
380 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
388 - 6252 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
395 170 6243 دانشگاه خليج فارس بوشهر – روزانه
400 173 6233 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
408 178 6219 دانشگاه مازندران (بابلسر) – شبانه – توليد و عمليات
432 191 6162 دانشگاه گيلان (رشت) شبانه
442 198 6148 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – تحقيق در عمليات
459 - 6122 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
473 214 6103 دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – توليد
506 - - دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور - تکنولوژي
520 - - دانشگاه تربيت مدرس – نيمه حضوري
579 264 5942 قزوين – شبانه آموزش محور
609 284 5895 قزوين – شبانه آموزش محور
907 - - غيرانتفاعي جهاددانشگاهي يزد
1390 698 5131 غيرانتفاعي کار قزوين
1394 - - غيرانتفاعي کار قزوين
3766 2102 4054 مجازي مهر البرز تهران – آموزش محور
4285 2442 3911 مجازي مهر البرز تهران – آموزش محور
4420 2528 3871 مجازي مهر البرز تهران – آموزش محور
 

 
رتبه هاي درج شده آخرين رتبه قبولي نيست و الزاما نشان دهنده ترتيب پر شدن دانشگاهها نمي باشد
ممکن است برخي از موارد بالا داراي سهميه شاگرد اولي بوده باشند که در محل قبولي آنها تاثيرگذار است